Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Каталошки број програма: 522  

Не

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију, Чика Љубина 18- 20, Београд, ipa@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0113282985, 0113282985

Маријана Дражић, ipa.obuke@f.bg.ac.rs, 0113206261, 0655396951, 0113282985

Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Снежана Медић, доктор андрагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Милановић, ВСС- Дипломирани андрагог, Министарст просв, науке и технолошког развоја;

Миомир Деспотовић, доктор наука, Универзитет у Београду, Филозофски факултет; Шефика Алибабић, Редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Дубравка Михајловић, мастер андрагогије, Институт за педаг и андраг Филозофског факултета У; Кристина Пекеч, дипломирани андрагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Никола Коруга, мастер андрагог, Друштво за образовање одраслих; Маријана Дражић, -, Филозофски факултет ; Бранкица Влашковић, Дипломирани андрагог, мастер инж. орг., Филозофски факултет, Универзитет у Београду;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање капацитета наставника/тренера за осмишљавање и организовање учења одраслих на основу формирања или примене знања, претпоставки и уверења о томе како одрасли уче.

Оспособљавање учесника за:  разумевање особености и могућности одраслих у учењу;  примену кључних теоријских ставова и принципа учења у настави и учењу одраслих;  обликовање средине за учење и непосредних ситуација учења одраслих на основу балансирања контекстуалних и персоналних чинилаца учења; анализу и самоевалуацију властите праксе и њено унапређење;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање програма, начина рада и међусобно упознавање полазника Одрасло доба као биолошки феномен и социјални конструкт ПаузаКарактеристике учења одраслих ПаузаСтилови сазнавања и учења ПаузаПринципи учења одраслих ПаузаИнструкције за самостално учење 2. данОсн принц и карактеристике уч од/ Стилови уч од

20

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 5000 дин. + ПДВ Спецификација цене: Аутори и реализатори: 2 дана X 2реализатора/аутора Организација тренинга Материјал за семнар Такса Факултета и Института 13,5% Трошкови ПДВ-а За тренинге ван Београда додају се путни трошкови за 2 реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет Београд Миомир Деспотовић, Кристина Пекеч 16 3.87
2 Tехпро доо, Лоле Рибара 120, Београд Кристина Пекеч, Бранкица Влашковић 10 3.94
3 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 18 3.9
4 Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Дубравка Михајловић 12 3.96
5 Beograd Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 23 3.97
6 Onlajn Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 22 3.97
7 Filozofski fakultet Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 22 3.92
8 Filozofski fakultet Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 36 3.7
9 У установи Миомир Деспотовић 14 3.57
10 Elektronski Миомир Деспотовић 12 3.91
11 Elektronski Миомир Деспотовић, Дубравка Михајловић 23 3.96
12 Elektronski Дубравка Михајловић 12 3.88
13 Путем интернета Дубравка Михајловић, Бранкица Влашковић 17 3.96

Укупно учесника: 237 | Просечна оцена: 3.89