Слободна зона у основним и средњим школама – филм као помоћно средство у настави

Каталошки број програма: 278  

Не

Добро удружење, Молерова 48, Београд, dobroudruzenje@gmail.com, 0604050485, ,

Оливера Ранђић, olja@freezonebelgrade.org, 0604050485, 0692193986,

Мелита Ранђеловић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Александар Вајзнер, доктор, Европски центар за мир и развој Универзитет за мир; Весна Штрбић, , ЕТШ "Никола Тесла"; Драган Попадић, доктор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Илинка Милетић, , ОШ„Ђорђе Крстић„; Загорка Аксентијевић Блажин, , Група 484;

Мелита Ранђеловић, , Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Александар Вајзнер, доктор, Европски центар за мир и развој Универзитет за мир; Весна Штрбић, , ЕТШ "Никола Тесла"; Драган Попадић, доктор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Илинка Милетић, , ОШ„Ђорђе Крстић„; Загорка Аксентијевић Блажин, , Група 484;

изборни и факултативни предмети

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење ефикасности учења и квалитета пре свега наставе грађанског васпитања разредне наставе кроз професионално оснаживање наставника за креативну употребу ангажованог филма у настави.

Јачање професионалних компетенција наставника за извођење наставе грађанског васпитања; Мотивација наставника за тражење додатних материјала којима би обогатили и употпунили наставу; Остваривање корелације садржаја предмета Грађанско васпитање са другим предметима; Промовисање и популаризација људских права и грађанских слобода међу ученицима; Подстицање ученика на критичко размишљање и преиспитивање; Подизање нивоа знања ученика и развијање способности разумевања изазова које пред њих поставља друштво; Подстицање друштвеног ангажмана и креативности ученика; Упознавање наставника и ученика са различитим филмским културама; Развијање способности уочавања естетске и етичке вредности филмског медија.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данАНГАЖОВАНИ ФИЛМ У НАСТАВИПАУЗА ПРВА СИМУЛАЦИЈА ЧАСА СА УПОТРЕБОМ ФИЛМА У НАСТАВИПАУЗАДРУГА СИМУЛАЦИЈА ЧАСА СА УПОТРЕБОМ ФИЛМА У НАСТАВИПАУЗАКРЕИРАЊЕ СЦЕНАРИЈА ЗА РАД НА ЧАСУПАУЗАСУМИРАЊЕ И ЕВАЛИУАЦИЈА СЕМИНАРА

25

дана: 1
бодова: 8

2.500 РСД Цена семинара укључује: - организацију - сав радни материјал потребан за радионицу - адекватан простор који је технички опремљен за радионицу - освежење, ужине и ручак - 8 сатни рад са 2 предавача/модератора - приручник у електронском облику и комплет филмова на ДВДу *организатор задржава право да у случају промене цене превоза, поремећаја на монетарном тржишту и других непредвиђених околности промени цену семинара.