„Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитно-образовног рада„

Каталошки број програма: 621  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Милан Станковић, професор разредне наставе, ОШ са домом ученика „Добринка Богдановић”; Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Зоран Илић, професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„; Марјан Миланов, дипл. филолог за енг. језик и књижевност, ОШ „Добринка Богдановић„, ТШ Бабушница

ММилан Станковић, професор разредне наставе, ОШ са домом ученика „Добринка Богдановић”; Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Зоран Илић, професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић„; Марјан Миланов, дипл. филолог за енг. језик и књижевност, ОШ „Добринка Богдановић„, ТШ Бабушница

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање капацитета наставника да самостално и тимски, осмишљавају, креирају и примењују иновативне програме васпитно-образовног рада, у циљу унапређивања и квалитативне одрживости школе као јединственог система за подршку ученицима.

1) Подстицај мотивације наставника на креативност, проширивање и стицање нових знања, неопходних за израду и примену додатних програма васпитног и образовног рада; 2) Упознавање са садржајем појединих врста програма уз ослонац на законске оквире; 3) Оспособљавање наставника да самостално и тимски креирају нове програме васпитно-образовног рада.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводно излагање и упознавање са темом и садржајем програма Мултифункционалност у програмском смислу Циљеви, исходи и стандарди образовања и васпитања – васпитно-образовни идеал Мотивација Ресурси школе и средине у којој гравитира школа (групно) Израда програма усмереног на унапређивање васпитно-образовног рада у школи Евалуција, домаћи задатак, затварање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре Дејан Цакић, Зоран Илић 28 3.9
2 ОШ "Милан Ракић" Кнеза Грбовића 31, Мионица Милан Станковић, Марјан Миланов 28 3.93
3 Обука се одржава онлајн Милан Станковић, Дејан Цакић 29 3.77
4 Путем Интернета Дејан Цакић, Зоран Илић 30 3.95
5 Путем Интернета Милан Станковић, Марјан Миланов 30 3.94
6 Путем Интернета Зоран Илић, Марјан Миланов 21 4

Укупно учесника: 166 | Просечна оцена: 3.92