Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 434  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Вера Исаиловић, ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Југослава Лулић, Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка

Вера Исаиловић, ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Југослава Лулић, Техничка школа „9. мај„, Бачка Паланка

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за креирање домаћих задатака и праћење ученичких постигнућа уз функционалну примену веб алата.

Проширивање знања учесника о типовима домаћих задатака и њиховој улози у наставном процесу. Оспособљавање учесника за прилагођавање домаћих задатака ученицима кроз анализу карактеристика ученика и образовног контекста. Оспособљавање учесника за креирање домаћих задатака базираних на истраживачком раду ученика и решавању проблема. Унапређење педагошких знања и вештина учесника – Блумова (дигитална) таксономија и осмишљавање задатка за ученике према њеним категоријама Оспособљавање учесника за креирање дигиталних наставних материјала за израду домаћих задатака Оспособљавање учесника за израду критеријума за оцењивање домаћих задатака и за вршњачко оцењивање Развијање дигиталних компетенција учесника ради унапређивања наставног процеса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Како прилагодити домаће задатке ученицима 2. недеља Домаћи задатак као изазов за ученике 3. недеља Праћење и вредновање постигнућа ученика кроз домаће задатке 4. недеља Израда завршног задатка Анализа рада на семинару – завршни сусрет

30

недеља: 4
бодова: 32

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 23 3.94
2 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 11 3.94
3 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 26 3.96
4 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 9 3.86
5 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 19 3.97
6 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 10 4
7 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 10 3.99
8 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 21 4
9 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 11 3.98
10 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 32 3.97
11 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 39 3.97
12 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 28 3.99
13 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 9 3.97
14 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 10 3.94
15 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 21 3.97
16 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 32 3.97
17 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 41 3.96
18 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 23 3.97
19 Вера Исаиловић, Југослава Југослава 26 3.98

Укупно учесника: 401 | Просечна оцена: 3.96