Да нам школа буде сигурна

Каталошки број програма: 19  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега; Кристина Томић, професор педагогије и психологије, Гимназија „Свети Сава„, Пожега

Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега; Кристина Томић, професор педагогије и психологије, Гимназија „Свети Сава„, Пожега

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

- подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих интересних група за проблем насиља - унапређење знања и вештина за препознавање и поступање у ситуацијама насиља као и креирање стимулативног окружења

- унапређење знања о проблему насиља (форме, узроци, починилац – жртва, последице, законски оквир) - оспособљавање наставника за препознавање насиља, злостављања и занемаривања - развијање вештина за спровођење процедура и поступака за заштиту ученика од насиља - упознавање наставника о превентивној улози школских правила и позитивне климе унутар школског окружења - практична обука наставника за планирање, израду и реализацију радионица у спречавању насиља, злостављања и занемаривања - коришћење филма као наставног средства у превенцији насиља, злостављања и занемаривања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

1. дан „Догодило се„, звучни запис – колаж примера насилних искустава Представљање Филма „Мекушац„ Радионица – рефлексија на филм „Мекушац„ Феномен насиља Радионица – Лично искуство, пауза за освежење Законски оквир Филм „Насилници„ Радионица – Рефлексија о филму Задаци у школи, пауза за ручак Превентивни програми Радионица „Масакр у Колумбајну„ Филм „Даске„ Радионица – Креирање часа Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Душан Вукасовић Диоген - Бечмен Јелена Бошковић, Кристина Томић 24 3.96
2 Политехничка школа - Пожаревац Јелена Бошковић, Кристина Томић 28 3.93
3 Средња школа Кладово Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.96
4 ОШ Петар Кочић - Инђија Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.49
5 ОШ Милунка Савић-Витановац Јелена Бошковић, Кристина Томић 22 3.96
6 ОШ " Небојша Јерковић" Буђановци Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.94
7 Mašinsko elektrotehnička škola - Priboj Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.97
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 28 3.86
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.99
10 ОШ Сава Мунћан - Крушчица Јелена Бошковић, Кристина Томић 19 3.95
11 ОШ Кнез Лазар -Доња Гуштерица Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.96
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Јелена Бошковић, Кристина Томић 18 3.97

Укупно учесника: 317 | Просечна оцена: 3.91