Развијање социјалних вештина у школи

Каталошки број програма: 76  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Маша Ђуришић, мастер, докторант на ФАСПЕР-у, Београд, Основна школа „Веселин Маслеша„; Марко Батур, мастер; Јелена Гајић, мастер, Основна школа „Веселин Маслеша„

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стицање знања и умења наставника за развијање социјалних вештина код ученика

Да наставници: - стекну нова знања, систематизују и прошире своја постојећа знања из области развијања социјалних компетенција код ученика; - упознају савремене моделе и нове стратегије за развијање социјалних компетенција код ученика; - постану мотивисани за конструктивно реаговање у ризичним ситуацијама са ученицима; - овладају техникама успостављања позитивне интеракције са ученицима и начинима остваривања подстицајне социјалне климе у разреду.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Уводни део Шта су социјалне вештине и зашто су важне? Опис програма за развијање социјалних вештина у школи Кораци у учењу социјалних вештина Увежбавање социјалних вештина Услови за успешно учење социјалних вештина у школи – генерализација и трансфер наученог Завршетак семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Пазар Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић, Марко Батур 30 3.92
2 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур 30 3.78
3 Бајина Башта, ОШ "Свети Сава" Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур 26 3.89
4 ОШ "Нада Поповић", Крушевац Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 27 3.86
5 Брус, ОШ "Јован Јовановић Змај" Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић, Марко Батур 30 3.96
6 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур 26 3.96
7 Ниш, ОШ "Свети Сава" Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 24 3.91
8 Житорађа, ОШ "Топлички хероји" Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 28 3.82
9 Лебане, ОШ "Радован Ковачевић - Максим" Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 23 3.96
10 Барич, ОШ "14.октобар" Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур 22 3.88
11 ОШ "Војислав Вока Савић" Лазаревац Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур 18 3.67
12 ОШ "Сава Ковачевић" Михајловац Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 23 3.8
13 Смедеревска Паланка, ОШ "Херој Радмила Шишковић" Маша Ђуришић, Марко Батур 30 3.95
14 ОШ "Милета Протић" Товаришево Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур 12 4
15 ОШ "Јан Колар" Селенча Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 25 4
16 ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 26 3.69
17 ОШ "Вук Караџић" Бач Слободанка Гашић Павишић, Марко Батур 30 3.96
18 Бачки Петровац, ОШ "Јан Чајак" Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић 26 3.97
19 Бачка Топола, ОШ "Никола Тесла" Маша Ђуришић, Марко Батур 25 3.92
20 Рума, ОШ "Змај Јова Јовановић" Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић, Марко Батур 30 3.67
21 Кулпин, ОШ "Јан Амос Коменски" Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић, Марко Батур 27 3.97
22 ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица, БГ Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић, Марко Батур 31 3.93
23 ОШ "Јово Курсула", Краљево Слободанка Гашић Павишић, Маша Ђуришић, Марко Батур 27 3.94

Укупно учесника: 596 | Просечна оцена: 3.89