Практична примена вештина и метода учења у школама

Каталошки број програма: 544  

Не

Учитељско друштво Лесковац, Бабичког одреда 27, 16000 Лесковац, udlleskovac@gmail.com, 0631043532, 0631043666, 016242091

Дејан Цакић, cakicdejan78@gmail.com, 016297077, 0641452592,

Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Сања Ђорђевић, мастер филолог

Дејан Цакић, мастер образовних политика, Основна школа „Стојан Љубић„; Сања Ђорђевић, мастер филолог; Весна Павловић, спец. дидак. методиј.наука у области ППД, ОШ „Милован Глишић„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника и развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција у области унапређивања знања и вештина у практичној примени иновативних вештина и метода учења у школи.

1. Оспособљавање наставника за коришћење савремених наставних метода и стратегија учења; 2. Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави; 3. Пружање подршке наставницима за овладавање ефикасним техникама учења и примене креативних техника рада у активно оријентисаној настави 4. Разумевање практичних примена и развијање способности самоучења ученика 5. Развијање способности наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и развијања функционалног знања код ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

1. дан Уводно излагање и упознавање са темом и садржајем програма Стилови учења Корнелов метод хватања белешки и практична примена Корнеловог метода ПЗ3П метод читања и практична примена ПЗ3П метода читања Практична примена Мапе ума у настави Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Лесковац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99
2 Основна школа "Браћа Миленковић" - Шишава, Власотинце Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.92
3 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Пожаревац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.88
4 Основна школа "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9 Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 29 3.92
5 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99
6 ОШ "Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.97
7 Основна школа "Бата Булић, Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 26 0
8 Техничка школа "Раде Металац", Лесковац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.86
9 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99
10 Основна школа "Велизар Станковић Корчагин" Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99
11 Основна школа "Велизар Станковић Корчагин" Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99
12 онлајн Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 26 3.99
13 онлајн Дејан Цакић, Сања Ђорђевић 30 3.99

Укупно учесника: 381 | Просечна оцена: 3.65