Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Каталошки број програма: 226  

Не

Удружење за друштвену историју - Euroclio, Палмира Тољатија 38/12, acatod@live.com, 0641420182, 0112674706,

Александар Тодосијевић, acatod@live.com, 0112674706, 0641420182,

Марко Шуица, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница

Марко Шуица, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница; Емина Живковић, ОШ „Ђура Јакшић„, Раковица; Наташа Костић, ОШ „Момчило Живојиновић„, Младеновац

друштвене науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника историје да примене савремене наставне методе у раду са ученицима кроз учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме о ратовима 90-тих; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима из савремене историје, литературом, историјским изворима, пројектима и иницијативама посвећеним учењу о ратовима 90-тих; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; упознавање наставника са настанком и деловањем стереотипа кроз историју и данас са посебним освртом на ратове 90-тих; упознавање са рецентним методичким приступима у обради осетљивих историјских тема; оспособљавање наставника да промовишу вредности као што су: људска права, мултикултуралност, култура дијалога, помирење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Стереотипи у настави историје Методологија истраживања друштвене историје Учење о ратовима 90-тих 2. дан Историографија ратова 90-тих на простору бивше Југославије Улога медија у злоупотреби прошлости Ратови 90-тих у визуелним историјским изворима

30

дана: 2
бодова: 16

Семинар је бесплатан за полазнике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа Ваљево, Даничићева 1, Ваљево Александар Тодосијевић, Емина Живковић 18 3.87
2 ОШ "Свети Сава", Војске Југославије 18, Пожаревац Александар Тодосијевић, Наташа Костић 21 3.9
3 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 23 3.97
4 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, Нови Пазар Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 22 3.98
5 ОШ "Владислав Рибникар" Марко Шуица, Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 27 3.95
6 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63, Крушевац Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 15 3.91
7 ОШ "Владислав Рибникар", Краља Милутина 10, Београд Марко Шуица, Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 26 3.94
8 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 30 3.94
9 ОШ "Јеврем Обреновић", Жике Поповића 20, Шабац Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 21 3.94
10 Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, Зајечар Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Наташа Костић 21 3.97

Укупно учесника: 224 | Просечна оцена: 3.94