ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Каталошки број програма: 244  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Наталија Јовић, дипломирани музичар –флаутиста, МШ „Марко Тајчевић„, Удружење БМРА; Љиљана Катунац, струковни физиотерапеут, Центар за корекцију деформитета кичме „Физиобаланс”

Наталија Јовић, дипломирани музичар –флаутиста, МШ „Марко Тајчевић„, Удружење БМРА; Љиљана Катунац, струковни физиотерапеут, Центар за корекцију деформитета кичме „Физиобаланс”

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обука наставника да у оквиру наставе примене прилагођене вежбе засноване на Александер техници и Шрот методи које помажу у превенцији неправилног држања или деформитета кичме, као и оспособљавање да те промене препознају и сврсисходно одреагују.

Упознавање са статистичким подацима о деформитетима кичме и постуре; превентива као важан фактор у превенцији деформитета постуре као последице школовања (вишечасовно седење, специфичност наставе у стручним школама, изостанак рекреације и спорта); увиђање и праћење промена постуре код деце током одрастања; усвајање знања и вештина потребних за примену техника и метода превенције деформитета постуре код деце (Практична примена Александер технике – правилно седење, стајање, ходање и Шрот методе – кораци за превазилажење деформитета); анализа и посебни приступи измењеним постурама услед специфичности професије (вокално-инструментално, балетско, текстилно, пилотско образовање, специфични занати); начин примене стечених знања у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводне активности и приказ статистике о учесталости постуралних проблема, важност превентиве Анатомска грађа кичменог стуба и најчешћи облици деформитета Шрот метода – превенција деформитета кичме код деце Увод у Александер технику Практична примена Александер технике Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 МШ "Марко Тајчевић", Лазаревац, Обука се врши онлајн посредством ЗООМ апликације. Наталија Јовић, Љиљана Катунац 15 3.89
2 МШ "Живорад Грбић", Карађорђева 122, Ваљево Наталија Јовић, Љиљана Катунац 25 3.92

Укупно учесника: 40 | Просечна оцена: 3.91