Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Каталошки број програма: 224  

Не

Удружење за друштвену историју - Euroclio, Палмира Тољатија 38/12, acatod@live.com, 0641420182, 0112674706,

Александар Тодосијевић, acatod@live.com, 0112674706, 0641420182,

Дубравка Стојановић, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница

Дубравка Стојановић, доктор историјских наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Александар Тодосијевић, ОШ „Бранко Радичевић„, Батајница; Марко Шуица, доктор историјских наука, Филозофски факултет, Београд; Емина Живковић, ОШ „Ђура Јакшић„, Раковица; Душко Ракић, Teхничка школа Ваљево, Ваљево; Александра Поповић, Гимназија „Светозар Марковић„, Нови Сад; Звездана Петровић, ОШ „Рада Миљковић„ и Гимназија „Светозар Марковић„

друштвене науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника историје да примене мултиперспективност као дидактичку методу у раду са ученицима компаративном анализом историјских извора у складу са образовним стандарима и предметним компетенцијама у настави историје.

Оспособљавање наставника да кроз мултиперспективни приступ настави историје предају осетљиве и контроверзне теме; упознавање наставника са методологијом истраживања друштвене историје и критичког сагледавања историјских извора; ослобађање наставника од традиционалног етноцентричног угла посматрања садржаја; јачање компетенција наставника за рад на осетљивим и контроверзним историјским темама у складу са образовним стандардима и предметним компетенцијама у настави историје; оспособљавање наставника да на темељу различитих тумачења историјских појава и догађаја примене концепт мултиперспективности у циљу планирање наставе која се фокусира на исходе, критички приступ садржају и развијање критичког мишљења код ученика.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Османско царство Нације и државе у југоисточној Европи Балкански ратови 2. дан Други светски рат Хладни рат Ратови, поделе, интеграција (ратови 90-тих на простору бивше Југославије)

30

дана: 2
бодова: 16

Семинар је бесплатан за полазнике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крокодил - центар за савремену књижевност, Карађорђева 43, Београд Дубравка Стојановић, Александар Тодосијевић 25 3.94
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Александар Тодосијевић, Емина Живковић 20 3.94
3 Хотел Патриа, Ђуре Ђаковића 1А, Суботица Александар Тодосијевић, Душко Ракић 28 3.84
4 ОШ "Рада Миљковић", Кнеза Лазара ББ, Јагодина Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Душко Ракић, Звездана Петровић 26 3.94
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, Нови Пазар Дубравка Стојановић, Александар Тодосијевић, Душко Ракић 20 3.97
6 Средња школа "Сезаи Сурои", Миђени бб, Бујановац Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Душко Ракић 24 3.93
7 ОШ "Владислав Рибникар", Краља Милутина 10, Београд Дубравка Стојановић, Александар Тодосијевић, Марко Шуица, Емина Живковић 28 3.91
8 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић - Рите, Краљево Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Душко Ракић 24 3.91
9 Прва нишка гимназија „Стеван Сремац", Boжда Карађорђа 27, Ниш Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Душко Ракић 20 3.99
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице Александар Тодосијевић, Емина Живковић, Душко Ракић 26 3.96

Укупно учесника: 241 | Просечна оцена: 3.93