Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Каталошки број програма: 82  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац

Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац; Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац; Данијела Симоновић, Прва техничка школа, Крушевац

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина неопходних за препознавање, реаговање и превазилажење стереотипа и предрасуда у школи и свом окружењу.

Правилно разумевање стереотипа и предрасуда као главних покретача ка вршењу дискриминације. Повећање осетљивости на различитост – развијање толеранције у школи. Успостављање дијалога и поверења између свих актера васпитно-образовног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Дефинисање и правилно разумевање појмова идентитет, стереотипи и предрасуде – процес настајања. Стигма и доминантне етикете у школи. (75+15 мин пауза) Вештина децентрације предрасуда – како подстицати децентрацију у образовном контексту. (90+30 пауза) Начин превазилажења предрасуда. (75+15) Препоруке у раду са децом и младима на васпитању против предрасуда.

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел ''Лепенски вир'' Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.72
2 Хотел ''Лепенски вир'' Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.83
3 Хотел ''Лепенски вир'' Југослав Лазић, Данијела Симоновић 29 3.88
4 Хотел ''Лепенски вир'', Доњи Милановац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.95
5 Регионални центар Нови Пазар, 37. Санџачке дивизије бб Југослав Лазић, Данијела Симоновић 21 3.89
6 ОШ ''Вик Караџић'', Српских владара 111, Пирот Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.63
7 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/5 Југослав Лазић, Данијела Симоновић 13 3.99
8 МШ ''Даворин Јенко'' Мишка Крањца 17, Раковица- Београд Југослав Лазић, Данијела Симоновић 29 3.85
9 Центар за стручно усавршавање Крушевац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 17 3.81
10 Центар за стручно усавршавање Крушевац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 22 3.92
11 Средња пословно менаџерска школа, Мајке Југовића 4 Крушевац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 15 3.95
12 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Југослав Лазић, Данијела Симоновић 14 3.97
13 Средња школа ''17.септембар'' Лајковац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 15 3.8

Укупно учесника: 295 | Просечна оцена: 3.86