Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Каталошки број програма: 1  

Не

Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево, Цара Лазара 36, 36 000 Краљево, maticnakv@gmail.com, 036336480, 036321377, 036321377

Наташа Антонијевић, tasa.nata@gmail.com, 036336480, 0648107859, 036321377

Наташа Антонијевић, НБ „Стефан Првовенчани”, Краљево

Наташа Антонијевић, НБ „Стефан Првовенчани”, Краљево; Марина Митрић, Народна библиотека Србије

библиотекарство

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање библиотекара за професионално обављање стручних послова у циљу унапређења рада школских библиотека унутар образовно-васпитног система и као дела јединственог библиотечко-информационог система у Републици Србији.

Разрада појединих сегмената библиотечке делатности који су од кључног значаја за обезбеђивање јединствене технологије рада, стицање нових и проширивање постојећих знања за успешно обаваљање библиотечко-информационе делатности. Упознавање школских библиотекара са основама библиотечко-информационе делатности, развој опште библиотечке писмености и унапређење рада путем практичног оспособљавања школских библиотекара за обављање различитих стручних послова у оквиру библиотечко-информационе делатности у складу са законским и подзаконским актима, правилницима, упуствима, међународним и домаћим стандардима из области библиотекарства и активно укључивање у процес реформе школства.

стручни сарадник у школи

1. дан Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике

30

дана: 1
бодова: 8

Финансирање је потпуно покривено из средстава које обезбеђује Министарство културе РС за обављање матичних функција.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево Наташа Антонијевић, Марина Митрић 27 3.87
2 Народна библиотека Ужице Наташа Антонијевић, Марина Митрић 34 3.82
3 Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево Наташа Антонијевић, Марина Митрић 19 3.89
4 Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево Наташа Антонијевић, Марина Митрић 22 3.97
5 Народна библиотека Ужице Наташа Антонијевић, Марина Митрић 25 3.89
6 Градска народна библиотека "Жарко зрењанин" Наташа Антонијевић, Марина Митрић 35 3.9
7 НБ "Стефан Првовенлани" Краљево Наташа Антонијевић 14 4
8 Народна библиотека Смедерево Наташа Антонијевић, Марина Митрић 22 3.98

Укупно учесника: 198 | Просечна оцена: 3.92