Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

Каталошки број програма: 768  

Не

ПУ Полетарац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.13 , poletarac.pazova@gmail.com, 022310565, 062565144, 022310565

Јелена Дајовић, jdajovic@yahoo.com, 022310565, 062565144, 022310565

Весна Аргакијев, дипломирани педагог, спец. медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд

Весна Аргакијев, дипломирани педагог, спец. медијације, Центар за породични смештај и усвојење Београд; Јелена Дајовић, дипломирани педагог, Предшколска установа „Полетарац„

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Промовисање и унапређење сарадње (тимског рада) родитеља и васпитача у циљу постизања оптималног развоја детета.

1. Разумевање позиције родитеља, породице као најутицајнијег васпитача детета 2. Препознавање фактора пресудних за сарадничку бригу (тимски рад) стручњака и родитеља о детету 3. Разумевање важности тимског рада, стицaњe знања о вештинама тимског рада 4. Тимски рад као метод у превенирању дискриминације и злостављања детета

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан Представљање Дефинисање правила рада; снимање стања на тему ставова стручњака о сарадњи са родитељима Улога родитеља, породице у развоју детета – „Осећања„ Дете у нашем наручј упауза Кризе су саставни део живота – „Уђимо у њихове ципеле„ пауза Комплементарне улоге установе (васпитача) и родитеља Тимски рад као предуслов сарадничке бриге о деци Социјалне вештине и понашања која унапређују тимски рад и превенирају дискриминацију пауза Вештине комуникације Вештине планирања и вештина општег решавања проблема Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пожаревац Весна Аргакијев, Јелена Дајовић 26 3.94
2 П.У. "Мачак Гарфилд", Војводе Влаховића 39, Београд Весна Аргакијев, Јелена Дајовић 23 3.94
3 П.У. Бубамарица, Живка Петровића 43, Земун Весна Аргакијев, Јелена Дајовић 21 3.86
4 ПУ Адријана, Војводе Богдана 11, Београд Весна Аргакијев, Јелена Дајовић 17 3.96
5 Вртић "Шумица", Банијска бб, Суботица Весна Аргакијев, Јелена Дајовић 30 3.97

Укупно учесника: 117 | Просечна оцена: 3.93