Обука за наставу Грађанског васпитања

Каталошки број програма: 270  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница, Основна школа „Стари град„, Ужице; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић„ Чачак

Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница, Основна школа „Стари град„, Ужице; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић„ Чачак

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву.

Унапређивање знања наставника о циљевима, исходима и целовитости процеса учења у настави Грађанског васпитања. Оспособљавање наставника за развој ученичких компетенција за 21 век. Оснаживање наставничких компетенција за интерактивни приступ у реализацији наставе Грађанског васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Циљеви, исходи и учење у настави Грађанског васпитања Улоге и компетенције наставника и ученика Карактеристике квалитетне наставе Грађанског васпитања и интерактивне методе и технике Планирање часа Грађанског васпитања, израда припреме за час и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Zepter hotel, Врњачка Бања Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3
2 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић 30 3.93
3 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 28 3.94
4 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 28 3.95
5 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 29 3.9
6 Mедицинска школа Ужице, Немањина 148, Ужице Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 25 3.98
7 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28/II, Београд Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 18 3.98
8 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.97
9 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 27 3.96
10 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 20 3.96
11 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић 15 3.98
12 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душан бб Зорица Димитријевић 12 3.99
13 Техничка школа, Мића Матовића бр. 2, Ивањица Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.96
14 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 29 3.96
15 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 29 3.98
16 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 29 3.92
17 Регионални цемтар Смедерево Горанска бб, Смедерево Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 27 3.97
18 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.95
19 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 28 3.95
20 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић 13 3.97
21 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 21 3.96
22 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 9 3.99
23 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 27 3.97
24 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.92
25 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 27 3.96
26 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 25 3.98
27 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 13 3.97
28 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Зорица Димитријевић 16 3.97
29 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 13 3.99
30 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић 8 4
31 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска б.б. Смедерево Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 17 3.96
32 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.96
33 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић 13 3.98
34 Пољопривредна школа са домом ученика Бачка Топола, Маршала Титa 167 Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 30 3.98
35 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 25 4
36 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Марија Вуловић 14 3.98
37 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић, Марија Вуловић 16 3.99
38 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Зорица Димитријевић 10 4

Укупно учесника: 851 | Просечна оцена: 3.94