Гугл диск у школи

Каталошки број програма: 625  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Вера Јовић, професор, ОШ „Мирко Јовановић”; Весна Остојић, професор, ОШ „Мирко Јовановић„, Крагујевац; Оливера Маринковић, професор, ОШ „Мирко Јовановић„

Вера Јовић, професор, ОШ „Мирко Јовановић”; Весна Остојић, професор, ОШ „Мирко Јовановић„, Крагујевац; Оливера Маринковић, професор, ОШ „Мирко Јовановић„

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање ефикасности рада наставника унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом Гугл диска у наставном процесу и ван њега

Упознавање наставника са предностима бесплатног веб алата у раду са децом, у вођењу школске документације и у комуникацији са колегама, ученицима и родитељима; Упознавање и оспособљавање наставника за израду Гугл директоријума и датотека; Оспособљавање учесника за заједнички рад и дељење документа; Упознавање и оспособљавање наставника за креирање и дељење Гугл табела; Оспособљавање учесника за заједничку израду ппт презентације; Оспособљавање наставника за коришћење Гугл упитника; Унапређивање рада, користећи знања стечена усавршавањем у области информационо-комуникационе технологије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводне активности Креирање датотеке и директоријума Дељење документа и заједнички рад на документу Креирање и рад у Гугл табели Креирање ппт презентације Гугл диск у настави Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Мирко Јовановић", Незнаног јунака 8, Крагујевац (ЦСУ Крагујевац) Вера Јовић, Весна Остојић 22 3.68
2 ОШ "Свети Сава", Букурешка бб, Крагујевац Весна Остојић, Оливера Маринковић 20 3.9
3 ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесењинова 17, Крагујевац Вера Јовић, Весна Остојић 27 3.94
4 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд Вера Јовић, Весна Остојић, Оливера Маринковић 30 3.86
5 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд Вера Јовић, Весна Остојић 30 3.9
6 онлајн Вера Јовић, Весна Остојић, Оливера Маринковић 30 3.93
7 ОШ "Ђура Јакшић", Кајмакчаланска 59, Крагујевац Вера Јовић 16 3.64

Укупно учесника: 175 | Просечна оцена: 3.84