Игре у настави

Каталошки број програма: 441  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Вера Јовић, професор, ОШ „Мирко Јовановић„; Вијолета Мартаћ, професор, Основна школа „21.октобар„

Вера Јовић, професор, ОШ „Мирко Јовановић„; Вијолета Мартаћ, професор, Основна школа „21.октобар„

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање ефикасности наставе унапређивањем компентенција наставника за поучавање и учење применом различитих игара у настави.

Размена искустава о примени игара у настави; Упознавање наставника са значајем и врстама игара које можемо применити у настави; Упознавање и оспособљавање наставника за израду различитих игара. Обучавање наставника за примену игара у различитим етапама часа; Упознавање наставника са мултимедијалним играма које се могу применити у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводне активности Значај и врсте игара Израда образовних игара Примена игара у различитим наставним садржајима Мултимедијалне игре Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац Вера Јовић, Вијолета Мартаћ 20 3.96
2 ОШ "Душан Радовић", Занатлијска бб, Пирот Вера Јовић, Вијолета Мартаћ 30 3.97
3 OШ "Роса Трифуновић", Краља Александра Обреновића бб, Александровац Вера Јовић, Вијолета Мартаћ 22 3.98
4 онлајн Вера Јовић, Вијолета Мартаћ 17 3.98

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.97