Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 358  

Да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Мирјана Кокерић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић„, Смедерево; Синиша Ћулафић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, ССШ „Васа Пелагић„, Ковин

Мирјана Кокерић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић„, Смедерево; Синиша Ћулафић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, ССШ „Васа Пелагић„, Ковин

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција за организацију наставе која води развоју функционалних знања ученика и позитивном трансферу ка ученицима.

Оспособљавање и оснаживање наставника за квалитетну реализацију наставних програма математике кроз инидивидуализацију и организацију пројектно оријентисане наставе математике у циљу развоја функционалних знања. Оспособљавање наставника за пружање подршке сваком ученику у одељењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. недеља Подршка ученицима на часовима математике 2. недеља Индивидуализација у настави математике 3. недеља Фактори учења математике 4. недеља Пројектни рад у настави математике

30

недеља: 4
бодова: 32

2.950,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 12 3.71
2 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 10 3.86
3 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 3 3.87
4 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 16 3.88
5 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 11 3.94
6 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 1 4
7 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 1 3.9
8 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 5 4
9 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 3 3.93
10 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 16 3.88
11 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 4 4
12 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 9 3.9
13 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 3 3.93
14 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 18 3.83
15 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 4 4
16 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 3 4
17 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 5 4
18 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 12 4
19 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 30 4
20 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 5 4
21 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 1 4
22 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 2 4
23 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 3 4
24 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 3 4
25 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 1 4
26 Мирјана Кокерић, Синиша Ћулафић 1 4

Укупно учесника: 182 | Просечна оцена: 3.95