Активирајмо ученике подстицајним задацима

Каталошки број програма: 407  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Вера Исаиловић, дипломирани историчар, ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега

Вера Исаиловић, дипломирани историчар, ОШ „Стеван Чоловић”, Ариље; Јелена Бошковић, дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава„, Пожега

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање знања наставника о развијању компетенција ученика Оспособљавање наставника за примену различитих техника процењивања и вредновања напредовања ученика Обучавање наставника за постављање критеријума оцењивања и самооцењивања ученика

Усвајање знања о вештинама за 21.век (сарадња, доградња знања, комуникација, ИКТ, решавање проблема и самопроцена). Обучавање наставника за подстицање развоја компетенција ученика. Проширивање знања наставника о педагошким основама доброг задатка. Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције. Овладавање техникама оцењивања различитих нивоа знања ученика. Упознавање наставника са различитим типовима домаћих задатака и начинима њиховог оцењивања. Обучавање наставника за разраду критеријума самопроцењивања домаћих задатака од стране ученика. Оспособљавање наставника за примену и израду интерактивних наставних средстава која обезбеђују ефикасно учење и повратну информацију о постигнућима ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Представљање Вештине за 21. век Научимо да развимамо вештине Пауза Одлике доброг задатка Препознавање мисаоних процеса који се ангажују у решавању задатака Обликовање задатака по Блумовом моделу Пауза Домаћи задаци – пробудимо креативност Израда критеријума оцењивања домаћих задатака Задаци који се могу креирати на интернету Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Чибуковачки партизани - Краљево Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 29 3.89
2 ОШ Јован Курсула - Варварин Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 30 3.91
3 ОШ Митрополит Михаило - Соко Бања Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 30 3.82
4 ОШ Митрополит Михаило - Соко Бања Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 30 3.75
5 Музичка школа Стеван Мокрањац - Пожаревац Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 21 3.93
6 Музичка школа Стеван Мокрањац - Пожаревац Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 30 3.86
7 Школа за основно и средње музичко образовање - Пожаревац Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 26 3.94
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 23 3.94
9 Гимназија у Куршумлији Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 21 3.96
10 ОШ Стеван Чоловић - Ариље Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 21 3.97
11 Онлине реализација - Google Meet Средња школа Свети Ахилије-Ариље Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 17 3.94
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар-онлине Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 16 3.99
13 OШ Дуде Јовић-Жабари Вера Исаиловић, Јелена Бошковић 30 3.95

Укупно учесника: 324 | Просечна оцена: 3.91