Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Каталошки број програма: 264  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555, , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог, ОШ „Братство„, Звонце

Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог, ОШ „Братство„, Звонце; Даница Вукић, мастер психолог, Техничка школа „15.мај„, Ниш

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Учење и увежбавање одабраних техника за смањење нивоа свакодневног стреса наставника, васпитача, стручних сарадника и мотивисање за њихову примену у раду на себи, са ученицима и ефикасније ангажовање на послу.

Информисање о феномену стреса као и манама и предностима различитих нетерапеутских приступа. Упознавање са основним постулатима когнитивно-бихејвиоралне терапије и виђењем стреса из угла овог терапијског модалитета. Учење и примена когнитивних техника против узнемирујућих мисли и процена, стрепње, свакодневних брига и психичких проблема; савета за смањење интензитета стресора и негативних емоција; савета за превазилажење стресних ситуација у пословном и животном окружењу; савета за помоћ ученицима у мотивацији, у стресним и конфликтним ситуацијама; техника мишићне релаксације и дисања; самосталног процењивања интензитета негативних емоција и напетости пре и после примене техника, као и тестирања у циљу праћења промена у расположењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод: уопштено о феномену стреса Предности и мане различитих нетерапеутских приступа превладавању стреса Когнитивно-бихејвиорална психотерапија и стрес из угла овог терапијског модалитета Негативне аутоматске мисли и уводне технике њихове идентификације и евалуације Сложеније когнитивне технике за евалуацију мисли и уверења Пауза Резиме претходно наученог и опуштање уз вежбе дисањем Батерија когнитивних техника за превладавање стрепње Пауза Прогресивна мишићна релаксација Психолошке интервенције са ученицима Пауза Завршна радионица Завршне инструкције и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Стеван Станојевић 13 3.99
2 Средња школа "Сезаи Сурои", Миђени бб, Бујановац Стеван Станојевић, Даница Вукић 26 3.65
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.67
4 ОШ "Бранко Радичевић" Брестовац, ул. Вука Караџића 1, Брестовац Стеван Станојевић, Даница Вукић 27 3.57
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске комуне бб, Ниш Стеван Станојевић, Даница Вукић 27 3.79
6 Медицинска школа Грачаница Стеван Станојевић 15 3.91
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске комуне бб, Ниш Стеван Станојевић, Даница Вукић 22 3.86
8 ОШ "Вук Караџић", Београдска 2, Ниш Стеван Станојевић, Даница Вукић 22 3.98
9 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић 9 3.9
10 ОШ "Херој Роса Трифуновић", Краља Александра Обреновића бб, Александровац Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.79
11 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.72
12 Гимназија, Цара Душана 78, Лебане Стеван Станојевић, Даница Вукић 27 3.94
13 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 25 3.8
14 Семинар се изводи онлајн преко платформе Zoom Стеван Станојевић 10 3.84
15 Семинар се изводи онлајн преко платформе Zoom Стеван Станојевић, Даница Вукић 26 3.95
16 Онлајн преко платформе Zoom Стеван Станојевић 15 3.99
17 Онлајн преко платформе Zoom Стеван Станојевић 11 3.95
18 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 21 3.91
19 Обука се реализује преко апликације Zoom Стеван Станојевић, Даница Вукић 28 3.81
20 Обука се реализује преко апликације Zoom Стеван Станојевић, Даница Вукић 25 3.88
21 Предшколска установа "Авиончић", Светогорска 1/а, Крагујевац Стеван Станојевић, Даница Вукић 21 3.94
22 Средња школа "Сезаи Сурои", Миђени бб, Бујановац Стеван Станојевић, Даница Вукић 21 3.83
23 Онлајн - преко ЗУМ платформе Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.64
24 Онлајн - преко ЗУМ платформе Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.86
25 Онлајн - преко ЗУМ платформе Стеван Станојевић 10 3.99
26 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, Ниш Стеван Станојевић, Даница Вукић 22 3.9
27 Гимназија "Стеван Јаковљевић", Михајла Михајловића бб, Власотинце Стеван Станојевић, Даница Вукић 22 3.98
28 Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1а, Шабац Стеван Станојевић, Даница Вукић 24 3.83
29 ОШ "Иван Горан Ковачић", Ивана Горана Ковачића 14, Нишка Бања Стеван Станојевић, Даница Вукић 17 3.99

Укупно учесника: 636 | Просечна оцена: 3.86