Упоришне тачке у настави математике

Каталошки број програма: 365  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Краљ Александар I”, Нови Београд; Снежана Милојковић, МА обр. политика, проф. раз. наставе, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Голубац; Ивица Жупањац, професор разредне наставе, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд

Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Краљ Александар I”, Нови Београд; Снежана Милојковић, МА обр. политика, проф. раз. наставе, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Голубац; Ивица Жупањац, професор разредне наставе, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника за истраживачки приступ, креативност, логичко мишљење и функционална знања стварањем нових математичких ситуација у настави.

- Подстицање наставника за осмишљавање и примену различитих стратегија при решавању математичких задатака које су прилагођене узрасту ученика и типу задатка. - Подстицање наставника за креативнији приступ математичком садржају употребом нових наставних средстава, интерактивних алата и коришћење информационе технологије у настави математике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Разгибавање можданих вијуга Шта значи бити математички писмен у 21. веку – У корак с временом Радионица – Упоришне тачке у настави математике Радионица – Истраживањем у настави математике до функционалног знања Радионица – Од проблема до решења Радионица - Игром до знања Интерактивни алати у настави математике Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.700,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мајиловац Радомир Живковић, Ивица Жупањац 29 3.98
2 ОШ "Браћа Миленковић" Шишава Радомир Живковић, Ивица Жупањац 30 3.93
3 ОШ "Браћа Миленковић" Шишава Радомир Живковић, Ивица Жупањац 24 3.97
4 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште Радомир Живковић, Ивица Жупањац 30 4
5 ОШ "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8, Нови Сад Јасмина Стојковић, Снежана Милојковић 30 3.99
6 OŠ "Vuk Karadžić" Jugovićeva 11, Kruševac Јасмина Стојковић, Снежана Милојковић 24 4
7 OŠ "Vuk Karadžić" Jugovićeva 11, Kruševac Радомир Живковић, Ивица Жупањац 27 3.96
8 ОШ "Свети Сава" Лоле Рибара 78, Пријепоље Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 18 3.98
9 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 30 3.99
10 ОШ "Меша Селимовић" Рибариће Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 30 3.97
11 ОШ "Вук Караџић", Његошева 13, Тутин Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 30 3.96
12 OŠ "Rifat Burdžović Tršo", Negoševa 15, Tutin Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 30 3.93
13 ОШ "Вук Караџић", Генерала Живковића бб, Нови Пазар Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 30 3.96
14 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево Јасмина Стојковић, Ивица Жупањац 30 3.95
15 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд Радомир Живковић, Ивица Жупањац 30 3.98
16 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 29 4
17 ОШ "Љуба Ненадовић" Аце Јоксимовића 25, Београд Јасмина Стојковић, Ивица Жупањац 20 3.99
18 ОШ "Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Јасмина Стојковић, Ивица Жупањац 11 4
19 ОШ "Краљ Александар I", Алексиначких рудара 22, Нови Београд Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 19 3.99
20 ОШ "Јосиф Панчић", Бошка Бухе 8, Баљевац на Ибру Снежана Милојковић, Ивица Жупањац 18 3.99

Укупно учесника: 519 | Просечна оцена: 3.98