ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Каталошки број програма: 25  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица; Ксенија Лишчевић, професор, МПНТР, Школска управа Сомбор

Бранка Бешлић, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица; Миланка Пејовић, дипломирани педагог, ОШ „Соња Маринковић„, Суботица; Слађана Ерор, дипломирани психолог, Основна и средња школа „Жарко Зрењанин„

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање способности препознавања етикетирања у властитој пракси и предупређивање досадашњих начина промишљања о ученицима и њиховим особинама као нечему што је тешко мењати

Разумевање могућих видова дискриминације и утицаја дискриминативног реаговања наставника на развој личности ученика и њихова постигнућа; подршка развоју личности ученика кроз јачање self concepta; промена парадигме – од етикетирања до препознавања потребе за подршком

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1. дан УВОДНА АКТИВНОСТ ДИСКРИМИНАЦИЈА ЕТИКЕТИРАЊЕ У УЧИОНИЦИ, први део ЕТИКЕТИРАЊЕ У УЧИОНИЦИ, други део ЕТИКЕТИРАЊЕ – ПОРУКЕ КОЈЕ ШАЉЕМО РЕФЛЕКСИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Братство јединство" Сомбор, Трг цара Лазара 9. Бранка Бешлић, Миланка Пејовић 26 3.96
2 ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица, Максима Горког 29. Бранка Бешлић, Миланка Пејовић 28 3.91
3 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг 9. Бранка Бешлић, Слађана Ерор 15 3.97
4 Војвођански центар за методику, 23000 Зрењанин, Македонска 11. Бранка Бешлић, Миланка Пејовић 10 4

Укупно учесника: 79 | Просечна оцена: 3.96