Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Каталошки број програма: 56  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Милена Младеновић, дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Учитељ Таса„, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког образовања, Основна школа „Мирослав Антић„, Ниш

Милена Младеновић, дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Учитељ Таса„, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког образовања, Основна школа „Мирослав Антић„, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у школи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља

Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и могући извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, упитник „Безбедност школског окружења„, специфичности установе, израда Индивидуалног плана заштите); Унапређивање квалитета самовредновања кроз идентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3.(за школе) и 4.1.(за предшколске установе); Унапређивање методологије за израду Годишњег плана превенције насиља и Индивидуалног плана заштите ученика; Повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Отварање скупа Полазна тачка Пауза Самовредновање квалитета безбедности у установи Оквир за израду плана превенције ПАУЗА Моделгодишњег планирања Пауза Реаговање кад се деси Завршница и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Грађевинска школа "Неимар" Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 24 3
2 Основна школа "Вожд Карађорђе" Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 30 3.94
3 ОШ "Соња Маринковић" Суботица Милена Младеновић, Младен Јовановић 28 3.97
4 ОШ "Учитељ Таса", Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 30 3.95
5 ОШ "Учитељ Таса", Ниш Милена Младеновић, Младен Јовановић 28 3.99
6 Средња стручна школа "Душан Тривунац Драгош", Сврљиг Милена Младеновић, Младен Јовановић 30 3.83
7 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20 Смедеревска Паланка Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 30 3.97
8 ОШ "Радоје Домановић", ул.Генерала Милојка Лешјанина 49 а Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 24 3.71
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 26 3.95
10 ОШ "Иван Горан Ковачић", ул.Максима Горког 21, Суботица Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 28 3.89
11 ОШ "Хајдук Вељко Петровић" Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 18 3.86
12 ОШ "Хајдук Вељко Петровић" Добривоја Радосављевића бб, Зајечар Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 20 3.87
13 Гимназија Алексинац ,Тихомира Ђорђевића бб Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 29 3.96
14 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Младен Јовановић, Валентина Андрејић Ристић 15 3.97

Укупно учесника: 360 | Просечна оцена: 3.85