Математика у малом…

Каталошки број програма: 351  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Краљ Александар I”, Нови Београд; Снежана Милојковић, мастер образовних политика,професор разредне наставе, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Голубац;

Јасмина Стојковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Краљ Александар I”, Нови Београд; Снежана Милојковић, мастер образовних политика,професор разредне наставе, ОШ „Иво Лола Рибар”, Велико Градиште; Радомир Живковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Бранко Радичевић”, Голубац; Бојана Живковић, мастер математичар, Средња школа Велико Градиште; Миланка Павловић, мастер образовне политике, мастер учитељ, OШ „Мито Игумановић„, Косјерић

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника и пружање стручно-методичке помоћи за квалитетније извођење наставе, мотивисање ученика, развијање логичког мишљења и функционалних знања.

Подстицање наставника да наставни процес обогате иновацијама, као и да свој рад прилагоде психофизичким карактеристикама ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Игра бројева „И најдуже путовање почиње једним кораком” Радионица „Математичка симбиоза” - Аритметика; геометрија; проблемски задаци – „Камен спотицања” Радионица - Добар задатак за проверу знања Радионица - „Учити је лако, треба знати како” „И драгом камену потребна је вешта рука мајстора” - рад са даровитим ученицима Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.700,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Стеван Чоловић" Браће Михајловић, Ариље Снежана Милојковић, Радомир Живковић 30 3.97
2 ОШ "Ђуро Стругар" Милутина Миланковића 148, Београд Јасмина Стојковић, Радомир Живковић 16 4

Укупно учесника: 46 | Просечна оцена: 3.99