Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемима

Каталошки број програма: 173  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Татјана Грумић, наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Ивана Ковачевић, дипломирани филолог српског језика – мастер, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд

Татјана Грумић, наставник разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Ивана Ковачевић, дипломирани филолог српског језика – мастер, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Биљана Узелац, професор разредне наставе, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд; Јелена Арсовић, дипломирани дефектолог олигофренолог – мастер, ОШ „Др Драган Херцог„, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Oспособити полазнике да организују и реализују наставу у кућним условима на класичан начин или учењем на даљину, за ученике са привременим здравственим проблемом или трајно за ученике са значајним сметњама у развоју и инвалидитетом.

Реализација наставе у кућним условима на класичан начин или применом савремених информационо-комуникационих технологија за учење на даљину. Усвајање знања и вештина за коришћење различитих метода и медија, планирање наставних садржаја прилагођених појединцу или групи за реализацију кућне наставе, могући начини/облици провере стечених знања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Кућна настава за децу са здравственим проблемима – законске регулативе 2. Организација кућне наставе, класичан облик 3. Организација и реализација кућне наставе, учење на даљину 4. Ученици у кућној настави – најчешћи здравствени проблеми и специфичности учења 5. Реализација наставе у кућним условима – настава и учење 6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.550,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Љубомир Аћимовић", Краља Милана 3, Обреновац Татјана Грумић, Биљана Узелац 22 3.82

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.82