Мултимедијa у настави и учењу у основној школи

Каталошки број програма: 498  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ „Мома Станојловић”, Крагујевац

Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ „Мома Станојловић”, Крагујевац; Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ „Станислав Сремчевић„, Крагујевац;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапредити и осавременити наставу применом мултимедија у реализацији наставних и ваннаставних садржаја у основној школи. Пружити стручну методичку помоћ наставницима за квалитетније, занимљивије и креативније припремање и извођење наставе.

Оспособити наставнике за креирање презентација, анкета и е-тестова са различитим наменама – предавања, утврђивања, систематизовања и провере знања, промоције (школе, ученичких постигнућа...). Коришћење доступних база примера добре праксе и формирање различитих база података које су у функцији процеса наставе; коришћење образовних CD-а. Оспособити наставнике за сараднички рад на дељеним документима у облаку, преузимање, постављање и дељење наставних материјала у дигиталном облику на интернету. Увођење иновација у процес учења и подизање квалитета наставе. Мотивисати наставнике за примену мултимедија у настави основне школе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Место и улога мултимедија у савременом образовном процесу Упознавање са изворима мултимедијалних садржаја: едукативни CD, ел. уџбеници, базе знања, ел.тестови Сараднички рад на дељеним документима у облаку Креирање квизова на принципима гејмификације – Каху Упознавање програма PowerPoint – начин израде презентација Креирање презентације практичним радом на рачунарима; Приказивање и коментар полазника Завршни разговор и евалуација програма обуке

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OШ "Мома Станојловић", Кнеза Михаила 40, Крагујевац Миљана Милојевић, Зорица Сорак 27 3.94
2 ОШ "Иво Андрић", Прањани Миљана Милојевић, Зорица Сорак 28 3.93
3 OШ "Сестре Илић", Милована Глишића 45, Ваљево Миљана Милојевић, Зорица Сорак 29 3.94
4 ОШ "Душан Радовић", Занатлијска бб, Пирот Миљана Милојевић, Зорица Сорак 30 3.84
5 OШ "8. октобар", Марка Орешковића 2, Власотинце Миљана Милојевић, Зорица Сорак 30 3.92
6 OШ "Милан Илић Чича", Књаза Милоша 88, Аранђеловац Миљана Милојевић, Зорица Сорак 18 3.93
7 ОШ "Милан Илић Чича", Књаза Милоша 88, Аранђеловац Миљана Милојевић, Зорица Сорак 18 3.95
8 НВО "Домовик", Сутјеска бб, Косовска Митровица Миљана Милојевић, Зорица Сорак 18 3.94

Укупно учесника: 198 | Просечна оцена: 3.92