Програмирање је лако, научити га може свако

Каталошки број програма: 565  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Горица Његовановић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун; Милена Арсић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун

Горица Његовановић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун; Милена Арсић, дипломирани мастер учитељ, ОШ „Михајло Пупин„, Земун; Гордана Стоковић, дипломирани мастер учитељ, Учитељски факултет, Универзитет у Београду

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Повећање ефикасности наставе унапређивањем компетенција наставника за поучавање и учење применом алгоритама, програмирања и роботике интердисциплинарним приступом.

Упознавање наставника са бројним могућностима реализације наставе и остваривања циљева образовања уз примену алгоритамског начина мишљења, кодирања и роботике. Упознавање наставника са могућностима учења програмирања за ученике млађих разреда без употребе и са употребом рачунара. Подстицање наставника да код ученика развијају алгоритамски начин мишљења, као једну од основних вештина за живот и рад у савременом друштву. Подучавање наставника да ове вештине код ученика развијају интердисциплинарним начином рада. Стицање вештина и компетенција наставника за примену роботике у настави. Развијање креативности код наставника и ученика, применом ових знања и вештина.

наставник разредне наставе
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Вештине за 21. век Алгоритам, код, програм Интердисциплинарни приступ развијању алгоритамског начина мишљења и учењу програмирања без рачунара Едукативне игре за учење програмирања уз помоћ рачунара Роботика Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево Милена Арсић, Гордана Стоковић 22 3.9
2 Београд Горица Његовановић, Милена Арсић 26 3.97
3 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Горица Његовановић, Милена Арсић 29 3.78
4 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Горица Његовановић, Гордана Стоковић 30 3.88
5 ОШ "Кнез Сима Мрковић", Светосавска 77, Барајево Милена Арсић, Гордана Стоковић 22 3.89
6 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Горица Његовановић, Милена Арсић 26 3.97
7 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Горица Његовановић, Милена Арсић 30 3.97
8 ОШ "Јован Јовановић Змај", Цара Лазара 2, Обреновац Горица Његовановић, Милена Арсић 29 3.97
9 Обука се реализује онлајн Горица Његовановић, Милена Арсић 20 3.95
10 Обука се реализује онлајн Горица Његовановић, Милена Арсић 21 3.53
11 Обука се реализује онлајн Горица Његовановић, Милена Арсић 25 3.81
12 Обука се реализује онлајн Горица Његовановић, Милена Арсић 24 3.98
13 Обука се реализује онлајн Горица Његовановић, Милена Арсић 23 3.95

Укупно учесника: 327 | Просечна оцена: 3.89