Примена мотивационих техника у настави

Каталошки број програма: 618  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац; Бранислав Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције наставника и стручних сарадника за примену мотивационих техника у настави.

Проширивање знања о новим схватањима мотивације. Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих техника и формативног оцењивања. Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих техника.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Отварање и добродошлица 2. Нова схватања о мотивацији за учење (90 + 15 мин пауза) 3. Примена мотивационих техника (120 + 30 мин пауза) 4. Формативно оцењивање – још једна мотивациона техника (120 + 15 мин пауза) 5. Праћење и вредновање ефеката примене мотивационих техника 6. Затварање и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Смедерево Светлана Алексић, Снежана Рајковић 26 3
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Јелица Димић 23 3
3 ОШ ''Јован Цвијић'' Смедерево Светлана Алексић, Снежана Рајковић 20 3.9
4 ОШ '''Стефан Дечански'', Железник Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.85
5 МШ ''Станислав Бинички'' Сењачка 31, Београд Светлана Алексић, Јелица Димић 27 3.96
6 ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Стопања бб Светлана Алексић, Јелица Димић 29 3.98
7 ОШ ''Јосиф Маринковић'', Јосифа Маринковића 79, Нови Бечеј Снежана Рајковић, Бранислав Рајковић 30 3.8
8 ОШ '' Милош Обреновић'' ,Аранђеловац Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 15 3.98
9 ОШ ''Ђура Јакшић'' Сумраковац, Бољевац Јелица Димић, Бранислав Рајковић 21 3.98
10 ОШ ''Младост'' Железничка 26, Врњци Снежана Рајковић, Бранислав Рајковић 30 3.96
11 Техничка школа Уб, Вука Караџића 15 Светлана Алексић, Снежана Рајковић, Бранислав Рајковић 26 3.92
12 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Светлана Алексић, Снежана Рајковић 27 3.87
13 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Светлана Алексић, Снежана Рајковић 27 3.9
14 Средња школа Свети Трифун са домом ученика Александровац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 23 3.94
15 Средња школа Свети Трифун са домом ученика Александровац Снежана Рајковић, Јелица Димић 24 3.99
16 ОШ '' Мајшански пут'' , Суботица Светлана Алексић, Бранислав Рајковић 19 3.86
17 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Снежана Рајковић, Бранислав Рајковић 23 3.87
18 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Светлана Алексић, Бранислав Рајковић 23 3.78
19 ОШ ''Вожд Карађорђе'' Алексинац Светлана Алексић, Бранислав Рајковић 28 3.97
20 ОШ ''Вожд Карађорђе'' Алексинац Снежана Рајковић, Јелица Димић 27 3.94
21 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 17 3.96
22 Балетска школа Нови Сад Светлана Алексић, Јелица Димић 30 4
23 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Јелица Димић 19 3.95
24 Центар за стручно усавршавање Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 10 3.96
25 ОШ ''Јан Амос Коменски'', Кулпин Снежана Рајковић, Бранислав Рајковић 23 4
26 ОШ ''Јован Цвијић'' Краљево Светлана Алексић, Снежана Рајковић 24 3.98

Укупно учесника: 621 | Просечна оцена: 3.86