Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Каталошки број програма: 578  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Маја Оклобџија Слијепчевић, Техничка школа Смедерево; Биљана Тодоровић, ОШ „Бранко Радичевић”, Лугавчина

Маја Оклобџија Слијепчевић, Техничка школа Смедерево; Биљана Тодоровић, ОШ „Бранко Радичевић”, Лугавчина; Весна Милетић, специјалиста менаџмента у образовању, пензионер од 30. 10. 2017.

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапрђивање наставничких компетенција,за коришћење иновативног,практичног, тематског, интердисциплинарног приступа планирању наставног процеса

Допринос развоју способности учесника/ца да разумеју, креирају и имплементирају практичне задатке којима ће подржавати тематско планирање наставе у својој школи и проналазити ефикасне начине сарадње са другим наставницима/цама. Оспособљавање учесника/ца за подстицање и развијање различитих менталних процеса ученика и омогућавање лакшег стицања функционалних знања,коришћењемтематског, интегративног приступа настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Планирање наставе Активности при планирању и реализација тематске недеље Израда скице сценарија тематског дана Примери припрема тематског дана Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Маја Оклобџија Слијепчевић, Весна Милетић 28 3.59
2 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Маја Оклобџија Слијепчевић, Весна Милетић 29 3.98
3 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Маја Оклобџија Слијепчевић, Весна Милетић 28 3.91
4 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Маја Оклобџија Слијепчевић, Весна Милетић 29 3.87
5 Алексиначки Рудник, ОШ "Јован Јовановић Змај" Маја Оклобџија Слијепчевић, Весна Милетић 30 3.75
6 Каћ, ОШ "Ђура Јакшић" Маја Оклобџија Слијепчевић, Биљана Тодоровић 22 3.99
7 Зајечар, ОШ "Љубица Радосављевић Нада" Маја Оклобџија Слијепчевић, Весна Милетић 29 3.92
8 Кривељ, ОШ "Ђура Јакшић" Маја Оклобџија Слијепчевић, Биљана Тодоровић 28 3.88
9 Смедеревска Паланка, ОШ "Херој Радмила Шишковић" Маја Оклобџија Слијепчевић, Биљана Тодоровић 30 3.82
10 ОШ "Милош Црњански", Нови Сад Маја Оклобџија Слијепчевић, Биљана Тодоровић 35 3.71
11 ОШ "Жарко Зрењанин", Апатин Маја Оклобџија Слијепчевић, Биљана Тодоровић 30 3.53

Укупно учесника: 318 | Просечна оцена: 3.81