Како мотивисати ученике 21.века?

Каталошки број програма: 465  

Не

Удружење грађана Образовни импулс, Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3, 21220 Бечеј, obrazovniimpuls@gmail.com, 0641922024, ,

Александра Бакрач, obrazovniimpuls@gmail.com, 0216916796, 0641922024,

Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци

Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци,

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да подстакне и заинтересује ученика за процес наставе и учења. Оспособљавање наставника да управља мотивацијом за учење. Унапређивање компетенција за коришћење различитих средстава и техника приликом мотивације ученика.

Упознавање са основним карактеристикама мотивације, разумевање фактора који утичу на мотивацију ученика. Унапређивање компетенција наставника за подстицање мотивације ученика. Оспособљавање наставника за препознавање узрока немотивисаности ученика за учење и постигнућа. Овладавање специфичним начинима мотивације ученика применом веб алата у процесу наставе и учења. Оснаживање наставника за примену различитих наставних метода у циљу повећања мотивације за школско и саморегулисано учење. Оспособљавање наставника за примену мотивационих средстава и техника у процесу планирања и реализације наставног процеса. Оснаживање наставника за коришћење похвала и награда у циљу јачања самопоуздања ученика и развијања свести о улози у процесу учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводна радионица – узроци немотивисаности ученика Пауза Теорија о мотивацији – Шта знамо о мотивацији?Пауза Примери добре праксе – наставне методе Пауза Примери добре праксе – примена веб алата 2. дан Технике за ефикасно учење Мотивациона средства као признања за напредак у учењу Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – израда и представљање плана часа Пауза Како мотивисати ученике 21.века? – Израда припреме и материјала за час Пауза Презентација израђеног материјала и вредновање програма

30

дана: 2
бодова: 16

1.800,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ" Вук Караџић" Ловћенац Нада Вуканић, Бранислава Ивковић 23 3
2 Основна школа "Светозар Милетић" Tител Нада Вуканић, Андреа Галго Ференци 30 3.69
3 Основна школа "Милош Црњански" Жабаљ Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 23 3.71
4 Машинско-електротехничка школа Параћин Нада Вуканић, Бранислава Ивковић 22 3.68
5 Средња школа "Светозар Милетић" Србобран Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 22 3.72
6 ОШ " Серво Михаљ" Падеј Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 23 3.8
7 ОШ " Милета Протић" Товаришево Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 22 3.96
8 ОШ " Север Ђуркић" Бечеј Александра Бакрач, Андреа Галго Ференци 26 3.93
9 ОШ " Север Ђуркић" Бечеј Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци 19 3.88
10 ОШ " Јован Поповић" Чока Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 23 3.95
11 ОШ " Здравко Гложански" Бечеј Александра Бакрач, Нада Вуканић 23 4
12 ОШ " Јосиф Маринковић" Нови Бечеј Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 27 3.73
13 ОШ " Свети Сава " Житиште Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 26 3.87
14 ОШ " Ратко Павловић" Ратково Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 25 3.74
15 ОШ " Вук Караџић" Дероње Александра Бакрач, Нада Вуканић 26 3.96
16 ОШ " Ђура Јакшић" Српска Црња Нада Вуканић, Бранислава Ивковић 30 3.79
17 ОШ " Никола Ђурковић" Фекетић Нада Вуканић, Бранислава Ивковић 27 3.82
18 ОШ " Мирослав Антић" Оџаци Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 27 3.96
19 ОШ " Никола Тесла" Банатско Карађорђево Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 27 3.82
20 ОШ " Петар Драпшин" Турија Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 18 3.92
21 ОШ " Ђура Јакшић" Ковин Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 28 3.98
22 ОШ " Новак Радонић" Мол Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 20 3.86
23 ОШ " Новак Радонић" Мол Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 20 3.83
24 ОШ " Братство-јединство" Бајша Александра Бакрач, Нада Вуканић 24 3.73
25 Политехничка школа Суботица Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 30 3.89
26 ОШ " Милан Хаџић" Војка Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 30 3.84
27 Пољопривредно хемијска школа "др Ђорђе Радић" Краљево Александра Бакрач, Нада Вуканић 30 3.89
28 ОШ " Милоје Чиплић" Нови Бечеј Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 8 3.94
29 ССШ др Радивој Увалић Бачка Паланка Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 20 3.95
30 ОШ Вељко Влаховић Крушчић Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 21 3.89
31 Економска школа " 9. мај " Сремска Митровица Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 29 3.88
32 ОШ " Вера Мишчевић" Белегиш Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 23 3.93
33 ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 17 3.82
34 ОШ " Млада Поколења" Ковачица Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 29 3.96
35 ОШ "Алекса Шантић" Гајдобра Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци 22 3.93
36 ОШ " Јан Чајак" Бачки Петровац Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 26 3.93
37 ОШ " Ђура Јакшић" Чуруг Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 25 3.92
38 ОШ "Вук Караџић Србобран" Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 30 4
39 Економско-трговинска школа "Вук Караџић" Стара Пазова Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 28 3.86
40 Meet -Балетска школа „Димитрије Парлић“ Панчево Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 18 3.93
41 Meet- OŠ"Dr Đorđe Joanović" Novo Miloševo Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 22 3.96
42 Центар за образовање Крагујевац Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 28 3.95
43 Музичка школа "Петар Коњовић" Бечеј Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 30 3.92
44 ОШ Десанка Максимовић Ковин обука се реализује преко Гугл мит-а. Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 18 3.92
45 ОШ "Јован Јовановић Змај " Нови Кнежевац, преко Гугл мит-а Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 28 3.92
46 Центар за образовање Крагујевац- обука се реализује преко Гугл мит-а Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 25 3.89
47 ОШ "Милан Илић Чича Аранђеловац" -семинар се реализује преко Гугл мит-а Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 29 3.9
48 Економска средња школа "Боса Милићевић" Суботица обука се реализује преко Гугл мит-а Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 20 3.84
49 ОШ "НХ Синиша Николајевић" Београд Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 26 3.9
50 ОШ Рада Шубакић Гружа- преко Гугл мит-а Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 25 3.88
51 Политехничка школа Суботица Александра Бакрач, Бранислава Ивковић 22 3.83

Укупно учесника: 1240 | Просечна оцена: 3.86