Kahoot! – учење на длану, и нетачно је тачно

Каталошки број програма: 406  

Не

Учитељско друштво Лесковац, Бабичког одреда 27, 16000 Лесковац, udlleskovac@gmail.com, 0631043532, 0631043666, 016242091

Дејан Цакић, cakicdejan78@gmail.com, 016297077, 0641452592,

Братислав Илић, дипломирани инжењер електронике , Техничка Школа Раде Металац, Лесковац; Данко Данковић, дипломирани инжењер електротехнике, Техничка школа Раде Металац, Лесковац; Игор Арсић, дипломирани инжењер електронике, Техничка Школа Раде Металац, Лесковац

Братислав Илић, дипломирани инжењер електронике , Техничка Школа Раде Металац, Лесковац; Данко Данковић, дипломирани инжењер електротехнике, Техничка школа Раде Металац, Лесковац; Игор Арсић, дипломирани инжењер електронике, Техничка Школа Раде Металац, Лесковац

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника да самостално креирају и примењују наставне активности базиране на КАХУ алатима у циљу развоја критичког мишљења и такмичарског духа код ученика.

Оспособљавање наставника за самостално креирање и примену активности израдом упитника, дискусија, џамбл-квиза и анкета на КАХУ платформи. Оспособљавање наставника да анализирају добијене резултате и статистику, у циљу праћења напретка појединих ученика или целог одељења, компарације успеха различитих одељеља током исте школске године или код различитих генерација. Подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија у циљу повећања мотивације ученика за учење. Оспособљавање наставника за примену нових метода у циљу повећања активности ученика на часу, самосталности у одлучивању и такмичарског духа код ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Веб 2.0 колаборациони и интеракциони алати Гејмификација. Учење кроз игру (Game Based Learning) КАХУ – Учење кроз игру у реалном времену КАХУ – Коришћење мултимедијалних елемената у оквиру алата КАХУ – Организација, одржавање и размена упитника, анкета и дискусија Израда упитника на КАХУ платформи Израда дискусије и џамбл квиза на КАХУ платформи Израда анкете на КАХУ платформи ЕВАЛУАЦИЈА и РЕФЛЕКСИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња техничка школа "Михајло Пупин"- Кула Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 24 3.9
2 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 30 3.97
3 Центар за стручно усавршавање Лесковац Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 29 3.96
4 Техничка школа Власотинце Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 27 3.92
5 Техничка школа Власотинце Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 29 3.86
6 Основна школа "Бранко Радичевић" - Брестовац Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 30 3.8
7 Центар за стручно усавршавање Лесковац Данко Данковић, Игор Арсић 27 3.89
8 Основна школа "Браћа Миленковић" - Шишава Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 30 3.97
9 ОШ "Петар Тасић, Влајкова 24, Лесковац Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 30 0
10 Основна школа "Десанка Максимовић", Ковин Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 23 3.9
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Братислав Илић, Данко Данковић, Игор Арсић 23 3.93

Укупно учесника: 302 | Просечна оцена: 3.55