Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Каталошки број програма: 686  

Не

Монтесори друштво Србије, Антона Ашкерца 3., 24000 Суботица, montesorisr@tippnet.rs, 024646411, 0638886938, 024646411

Ержебет Бедросиан, bedrosian.erzebet@gmail.com, 024646411, 0638886938, 024646411

Ержебет Бедросиан, специјалиста предшколске педагогије, ПУ „Наша радост„ Суботица

Ержебет Бедросиан, специјалиста предшколске педагогије, ПУ „Наша радост„ Суботица; Дајана Шимић, специјалиста струковни васпитач за физичко васпитање, ПУ „Наша радост„ Суботица

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање учесника са Монтесори методом и могућностима њене сегментарне примене у педагошкој пракси.

Развијање стваралачког потенцијала васпитача за индивидуализовани рад и индивидуализацију рада; Упознавање са карактеристикама развојног Монтесори материјала и разумевање њихових директних и индиректних циљева за свеобухватан развој детета; Практично учење и извођење активности са Монтесори материјалима; Развијање стваралачког потенцијала учесника за прављење нових дидактичких материјала за самосталан рад или за рад деце у малим групама; Развијање способности поматрања понашања и уочавање стилова учења детета у раду са материјалима.

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Теоријске основе Монтесори педагогије Компатибилност основних полазишта Општих основа програма и Монтесори педагогије. Реализација садржаја из области развоја говора по принципима Монтесори методе и применом Монтесори Осмишљавање активности, израда и презентација материјала од стране учесника 2. дан Реализација садржаја из области развоја математичких појмова по принципима Монтесори методе и примена Осмишљавање активности, израда и презентација материјала од стране учесника Реализација садржаја из области упознавања природне и друштвене средине по принципима Монтесори методе Осмишљавање активности, израда и презентација материјала од стране учесника Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 12

3.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Монтесори друштво Србије, ул. Нишка 44., Београд, Врачар Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 11 3.98
2 ПУ "Универзум", Булевар Михајла Пупина 165/а, Нови Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 18 3.99
3 ДВ "Дечија радост", Змај Јовина 61., Ириг Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.98
4 Агенција "Happymamma", Нишка 44., Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 9 4
5 ПУ "Звездара", Устаничка 194а, Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.94
6 "Смарт еду центар", ул. Партизанска 14/3, Суботица Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 22 3.98
7 Дечји вртић "Снежана", Златне греде 7., Сента Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.95
8 ПУ "Наше дете", Колашинских Кнежева ББ, Зубин поток Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.97
9 Монтесори друштво Србије, Синђелићева 1а/1, Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 5 4
10 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб. Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 30 3.98
11 ПУ "Мој Монтесори", ул. Генерала Анрија 26., Београд Ержебет Бедросиан, Дајана Шимић 22 3.96

Укупно учесника: 237 | Просечна оцена: 3.98