УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Каталошки број програма: 84  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Драгана Пелемиш, ОШ Ђура Јакшић, Каћ; Биљана Кондић, Основна школа Ђура Јакшић

Драгана Пелемиш, ОШ Ђура Јакшић, Каћ; Биљана Кондић, Основна школа Ђура Јакшић; Душанка Ђокић, магистар, Саобраћајна школа Пинки, Нови Сад; Татјана Сурдучки, дипломирани педагог, ОШ Соња Маринковић, Нови Сад; Милица Војводић, мастер, докторант, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање и унапређење компетенција наставника за улогу одељењског старешине у савременој школи.

Познавање подручја рада и улога одељењског старешине; Оснаживање, подстицање и развијање педагошке функције одељењског старешине у различитим видовима сарадње с ученицима, наставницима и родитељима; Дефинисање улоге и задатака одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања, занемаривања, и пружања подршке ученицима у образовно –васпитном раду; Упознавање са административном и организационом структуром рада одељењског стерешине у складу са новим законским прописима.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Уводни део Улога, задаци и значај одељењског старешине – истраживање Облици сарадње одељењског старешине са родитељима и наставницима – педагошке ситуације Задаци и улога одељењског старешине у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања Улога одељењског старешине у процесу инклузивног образовања Вођење евиденције о раду одељењског старешине – Дневник рада одељењског старешине Извођење закључка, провера усвојености садржаја на семинару и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад, ОШ "Соња Маринковић" Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 28 3.96
2 Бајина Башта, ОШ "Рајак Павићевић" Биљана Кондић, Милица Војводић 29 3.88
3 Гимназија Патријарх Павле, Раковица, БГ Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 30 3.78
4 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Драгана Пелемиш, Татјана Сурдучки 27 3.93
5 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Драгана Пелемиш, Татјана Сурдучки 27 3.86
6 Мерошина, ОШ "Јастребачки партизани" Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 29 3.95
7 Лебане, ОШ "Радован Ковачевић - Максим" Биљана Кондић, Татјана Сурдучки 23 3.84
8 Саобраћајна школа "Пинки" Нови Сад Биљана Кондић, Душанка Ђокић 30 3.95
9 Рума, ОШ "Душан Јерковић" Душанка Ђокић, Милица Војводић 24 3.97
10 ОШ "Петар Кочић", Инђија Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 30 3.89
11 ОШ "Мића Станојловић" Коцељева Драгана Пелемиш, Душанка Ђокић 30 3.97
12 ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад Биљана Кондић, Татјана Сурдучки 21 4
13 ОШ "Момчило Живојиновић", Младеновац Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 30 3.72
14 Кулпин, ОШ "Јанк Амос Коменски" Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 27 3.99
15 Средња туристичка школа, Нови Београд Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 28 3.92
16 Средња школа Коцељева Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 30 3.83
17 Гајдобра, ОШ "Алекса Шантић" Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 24 3.93
18 ОШ "Бранко Ћопић", Видиковачки венац 73, Београд Биљана Кондић, Татјана Сурдучки 23 3.95
19 Темерин, ОШ "Петар Кочић" Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 28 3.91
20 ОШ "Душан Јерковић", Инђија Драгана Пелемиш, Биљана Кондић 28 3.95

Укупно учесника: 546 | Просечна оцена: 3.91