Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Каталошки број програма: 654  

Не

Центар за драмски метод ИнДрама, Булевар Mихајла Пупина 185/19, Нови Београд, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120,

Душица Бојовић, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120,

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама; Емина Живојиновић, дипломирани васпитач, ПУ „Нада Наумовић”; Крагујевац; Исидора Кораћ, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Слађана Драшковић, дипломирани васпитач, Пу „Наша Радост“ Смедерево; Гордана Панчић, мастер васпитач, ПУ "Звездара", Београд; Душица Малбаша, специјалиста струковни васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама, Београд

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стицање теоријских и практичних знања учесника о драмском методу и техникама као високо вреднованом и ефикасном методу и стратегији у раду са децом.

Унапређење знања полазника о драмском методу и техникама и развој компетенција примене и повезивања са свим областима васпитно-образовног рада. Упознавање са структуром драмског метода, специфичним драмским техникама и начинима њихове имплементације у раду са децом, корак по корак. Kако решавати одређене проблемске ситуације у групи помоћу драмских техника. Упознавање учесника са различитим начинима који доприносе подстицању креативности деце путем драмских техника. Обучавање учесника драмским техникама које доприносе активном укључивању деце са сметњама у развоју у процес активног и интерактивног учења. Унапређење способности учесника да критички процењују свој рад. Обука о начинима евалуације учешћа деце у драмском процесу.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

1. дан Уводна радионица – Хајде да се представимо Време је за драмски метод Драмска техника „Хеликоптер” и драмска техника „Вуш” Драмске технике „Замрзнуте сцене„, „Корак напред, корак назад„, „Гласне мисли„ 2. дан Објекти који говоре и 10 секунди објекат Замишљено путовање Звучне приче и драмске игре Драмска техника „Где стојиш„, евалуација и рефлексија

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Срећколино, Шуматовачка 39а Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 4
2 ПУ ЗВЕЗДАРА, Устаничка 194 а Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
3 ПУ Мала академија, Николаја Красноја 9, Београд Душица Бојовић, Емина Живојиновић 25 3.99
4 Београд, ПУ Креативно перо, Толстојева 53 Душица Бојовић, Емина Живојиновић 24 4
5 ПУ Добра вила, Петефи Шандора 153, Нови Сад Душица Бојовић, Емина Живојиновић 26 4
6 ПУ Раковица, Видиковачки венац 79, Београд Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
7 ПУ ПОЛЕТАРАЦ, БЕОГРАД, БАРАЈЕВО Душица Бојовић, Емина Живојиновић 30 3.99
8 ПУ Хепи кидс, Устаничка 127 ц Душица Бојовић, Емина Живојиновић 28 3.99
9 ПУ Хепи кидс, Устаничка 127 ц Душица Бојовић, Емина Живојиновић 27 4
10 ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО, Нови Сад, Бате Бркића 1а Душица Бојовић, Гордана Панчић 26 4
11 ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО, Нови Сад, Стојана Новаковића бб Душица Бојовић, Гордана Панчић 28 4
12 ПУ НАШЕ ЧЕДО, Дубровачка 20, Београд Душица Бојовић, Гордана Панчић 24 4
13 ПУ Универзум Душица Бојовић, Душица Малбаша 20 3.97
14 Центар за драмски метод посредством ЗООМ платформе Душица Бојовић, Душица Малбаша 29 3.98
15 Центар за драмски метод посредством ЗООМ платформе Душица Бојовић, Душица Малбаша 30 3.99
16 Центар за драмски метод посредством ЗООМ платформе Душица Бојовић 22 3.99
17 ПУ Радосно детињство, Нови Сад, Бате Бркића 1а Душица Бојовић, Душица Малбаша 30 3.99
18 ПУ ПАНОРАМИЦА, Војводе Степе 363, Београд Душица Бојовић, Душица Малбаша 27 3.97

Укупно учесника: 486 | Просечна оцена: 3.99