НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Каталошки број програма: 41  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић, Рипањ

Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић, Рипањ; Невена Лукић, професор разредне наставе; Тања Витас, професор разредне наставе, ОШ Бановић Страхиња; Слађана Обрадовић, професор разредне наставе, ОШ Сава Шумановић, Земун; Стефан Степановић, мастер учитељ, ОШ Никола Тесла, Винча; Јасмина Петровић, професор разредне наставе, ОШ Јован Цвијић, Дебрц

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање педагошких компетенција у области васпитног рада, примене демократских принципа у настави, подршке развоју личности ученика, афирмације различитости и креирања стимулативне радне климе у одељењу и у установи.

Едукација полазника о актуелним питањима школског васпитања и методама васпитног рада. Обука полазника која обухвата: - јачање васпитних компетенција наставника и установе, - оснаживање за успостављање квалитетније васпитно-социјалне и радне климе у одељењу, - подизање нивоа мотивације за спровођење демократских процедура у одељенским колективима, - оспособљавање за припрему, израду и употребу васпитних алата, Ученичког дневника и Одељенског споразума, - овладавање иновативном методологијом управљања одељењем заснованом на сарадњи на релацији: наставник – ученици – родитељи - оснаживање за афирмацију различитости, - едукацију о методама и значају адекватног реаговања на најчешће васпитне изазове

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Награда и казна – путеви до животних вредности Мотивација и развој личности Различитост - посебност или недостатак Васпитне методе и средства – Ученички дневник – оно што недостаје 2. дан 0д дисциплине ка самодисциплини – изазови на путу ка успеху Договарањем до дисциплине и задовољства у раду Израда нацрта сценарија за примену програма у пракси Препреке на путу ка квалитетнијем животу и раду у школи

30

дана: 2
бодова: 16

2.950,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 РЦУ Ужице, Немањина 52 Момчило Степановић, Весна Петровић, Стефан Степановић 18 3.98
2 ОШ "Станко Марић", Учитеља Цвеје 5, Угриновци Момчило Степановић, Невена Лукић, Тања Витас 30 3.96
3 ОШ "Дуде Јовић" Жабари Момчило Степановић, Стефан Степановић 30 3.93
4 ОШ "Милорад Мића Марковић", Трг братства и јединства 8, Мала Иванча, Сопот Момчило Степановић, Тања Витас 30 3.95
5 ОШ "Димитрије Туцовић", Доситејева 5, Краљево Момчило Степановић, Тања Витас 26 3.95
6 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић Момчило Степановић, Тања Витас 21 3.99
7 Гимназија, Инђија, Трг слободе 2а Момчило Степановић, Тања Витас 30 3.87

Укупно учесника: 185 | Просечна оцена: 3.95