Израда електронског наставног материјала

Каталошки број програма: 444  

Не

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37, 21000 Нови Сад, cnti.kontakt@gmail.com, 021442352, 021444024, 021442352

Слободан Попов, ns.popov@gmail.com, 021444024, 0637274043, 021442352

др Јасна Адамов, Природно-математички факултет; др Станислава Олић, Природно-математички факултет

др Јасна Адамов, Природно-математички факултет; др Станислава Олић, Природно-математички факултет; Јасмина Пастоњицки, дипл. проф., Основна школа Васа Стајић, Нови Сад; Тијана Тешан, дипл. проф., Основна школа Вук Караџић, Бачка Паланка

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Мотивисање и оспособљавање наставника за примену савремених образовних технологија у настави

Обука наставника за дизајн и израду различитих форми електронских наставних материјала

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Електронски наставни материјал у савременој настави – облици и карактеристике Принципи дизајна електронског наставног материјала Наставни филм Самостални пројекат: Израда наставног филма 2. дан Интерактивни наставни материјали у савременој наставној пракси Дидактичке игре у настави ИКТ у евалуацији знања Израда електронског наставног материјала за одабрану наставну јединицу

24

дана: 2
бодова: 16

4.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Бул. Ослобођења бр. 37 Нови Сад Јасна Адамов, Станислава Олић 16 3.94
2 Основна школа "ђура даничић" Душана Васиљева 19 Нови Сад Јасна Адамов, Станислава Олић 29 3.99
3 Средња стручна школа "4 Јули" Светозара Марковића 53 Врбас Јасна Адамов, Јасмина Пастоњицки 22 3.9
4 Средња стручна школа "4 Јули" Светозара Марковића 53 Врбас Јасна Адамов, Јасмина Пастоњицки 20 3.88
5 Гимназија "Урош Предић" Игњата Барајевца 5 Панчево Јасна Адамов, Станислава Олић 27 3.89
6 Основна школа "Бранко Радичевић" Петра Кочића бб Шид Јасна Адамов, Станислава Олић 30 4
7 Балетска школа "Димитрије Парлић" Жарка Зрењанина 25 Панчево Јасна Адамов, Станислава Олић 18 3.98
8 Основна школа "Јожеф Атила" Шарпланинска 28 Нови Сад Јасна Адамов, Станислава Олић 11 4
9 Основна школа "Братство Јединство" Ослобођења бр. 6 Куцура Јасна Адамов, Станислава Олић 25 3.99

Укупно учесника: 198 | Просечна оцена: 3.95