Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 430  

Да

Удружење физичара Омега, Ниш, Војводе Путника 50/11, 18000 Ниш, juga.fizika@gmail.com, 069756494, ,

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773,

Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српски језик, ОШ Иван Горан Ковачић, Нишка Бања; Ана Живковић, дипл. филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар

Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српски језик, ОШ Иван Горан Ковачић, Нишка Бања; Ана Живковић, дипл. филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника и оспособљавање за креирање, примену и дељење различитих наставних материјала помоћу одабраних веб-алата.

Оспособљавање полазника за креирање интерактивних лекција, задатака, радних листова и едукативних игрица у одабраним веб-алатима; Оспособљавање полазника за коришћење креираних наставних материјала на часу као и за праћење и вредновање рада ученика у реалном времену; Оспособљавање полазника за планирање и реализацију наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних веб-алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Интерактивне дигиталне лекције Израда дигиталне лекције Дискусија о дигиталним лекцијама 2. недеља Интерактивни задаци Израда интерактивних задатака Дискусија о радовима насталим током 2. недеље 3. недеља Дигитални радни листови Израда дигиталних радних листова Дискусија о радовима насталим у 3. недељи 4. недеља Апликације за подршку учењу Израда едукативних игрица Испробавање радова насталих у 4. недељи и дискусија 5. недеља Завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 34

Цена обуке је 3.000,00 динара по учеснику. За организоване групе од најмање 15 полазника, цена је 2.500,00 динара по полазнику.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Стојановић, Ана Живковић 12 3.93
2 Наташа Стојановић, Ана Живковић 34 3.88
3 Наташа Стојановић, Ана Живковић 17 3.93
4 Наташа Стојановић, Ана Живковић 15 3.96
5 Наташа Стојановић, Ана Живковић 8 3.96
6 Наташа Стојановић, Ана Живковић 30 3.93
7 Наташа Стојановић, Ана Живковић 23 3.93
8 Наташа Стојановић, Ана Живковић 9 3.98
9 Наташа Стојановић, Ана Живковић 27 3.94
10 Наташа Стојановић, Ана Живковић 36 3.94
11 Наташа Стојановић, Ана Живковић 16 3.92
12 Наташа Стојановић, Ана Живковић 19 3.96
13 Наташа Стојановић, Ана Живковић 26 3.91
14 Наташа Стојановић, Ана Живковић 30 3.89
15 Наташа Стојановић, Ана Живковић 30 3.92
16 Наташа Стојановић, Ана Живковић 20 3.93
17 Наташа Стојановић, Ана Живковић 25 3.81
18 Наташа Стојановић, Ана Живковић 19 3.76
19 Наташа Стојановић, Ана Живковић 13 3.89
20 Наташа Стојановић, Ана Живковић 23 3.87

Укупно учесника: 432 | Просечна оцена: 3.91