Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Каталошки број програма: 423  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Александра Милетић, Економско-трговинска школа, Крушевац; Слађана Капларевић, Економско-трговинска школа, Крушевац; Слађана Ђорђевић, Економско-трговинска школа, Крушевац

Александра Милетић, Економско-трговинска школа, Крушевац; Слађана Капларевић, Економско-трговинска школа, Крушевац; Слађана Ђорђевић, Економско-трговинска школа, Крушевац

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију наставе, праћење и вредновање постигнућа ученика у складу са исходима.

- Унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију наставних активности у складу са исходима; - Оспособљавање наставника за креирање инструмената за праћење и вредновање остварености исхода по нивоима постигнућа ученика; - Оспособљавање наставника за креирање јединствених критеријума оцењивања; - Оспособљавање наставника за примену јединствених критеријума како би се обезбедило стандардизовано оцењивање.

наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
стручни сарадник у школи

1. дан 1. Стандарди - циљ или средство (55 + 15 мин пауза) 2. Планирање наставних активности у складу са исходима 3. Реализација наставних активности у складу са исходима (65 + 30 мин пауза) 4. Креирање инструмената за праћење и вредновање остварености исхода (80 + 15 мин пауза) 5. Креирање и примена критеријума оцењивања ученика 6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац Александра Милетић, Слађана Капларевић, Слађана Ђорђевић 22 3.62
2 Медицинска школа Пожаревац, Лоле Рибара 6, Пожаревац Александра Милетић, Слађана Капларевић, Слађана Ђорђевић 29 3.75
3 ГТШ '' Бранко Жежељ'' Александра Милетић, Слађана Капларевић, Слађана Ђорђевић 30 3.81
4 Техничка школа ''Милета Николић'', Аранђеловац Александра Милетић, Слађана Капларевић, Слађана Ђорђевић 30 3.87
5 ТУШ "Тоза Драговић", ул. Саве Ковачевића 25, 34 000 Крагујевац Александра Милетић, Слађана Капларевић 26 3.8
6 реализација путем интернета ТШ Ћуприја Александра Милетић, Слађана Капларевић 23 3.89
7 Реализација путем интернета Александра Милетић, Слађана Капларевић 21 3.93
8 Центар за стручно усавршавање Крушевац Александра Милетић, Слађана Капларевић 15 3.89

Укупно учесника: 196 | Просечна оцена: 3.82