Мотивација ученика у наставном процесу

Каталошки број програма: 615  

Не

Учитељско друштво Ниш, Ниш,Краља Стефана Првовенчаног бр.2, uc.drus.nis@gmail.com, 0693366717, 0604620040, 018528076

Станиша Костадиновић, stanisa.kosta@gmail.com, 018280906, 0693366717, 018528076

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије; Станиша Костадиновић, професор разредне наставе, ОШ Свети Сава, Ниш; Миодраг Плавшић, професор разредне наставе, ОШ Душан Радовић, Ниш

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за развијање мотивације за учење код ученика

Стицање знања и вештина о начинима и врстама мотивисања ученика за учење и развијања међупредметних комептенција код ученика. - Оспособљавање наставника за подршку и прихватање различитих стилова учења код ученика. - Обучавање наставника за планирање подстицајних поступака у наставном процесу. - Оснаживање наставника за пружање помоћи и подршке ученицима у развијању мотивације за учење. - Боље разумевање повезаности мотивације за учење и успеха у учењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод у програм семинара, циљеви програма 2. Мотивација као основа квалитетног наставног процеса 3. Школски успех, учење и мотивација 4. Улога наставника у развоју подстицајне школске средине

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Димитрије Прица", Доња Брњица, Приштина, Косовски округ Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 4
2 ОШ "Јован Јовановић Змај", Малца, Малца бб, Пантелеј, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 20 3.77
3 ОШ "Ђура Јакшић", Јелашница, Српских Просветитеља 7, Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 24 3
4 ОШ "Милоје Закић", Топличка 14, Куршумлија Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 29 3
5 ош "Свети Сава", Гарсија Лорке бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 26 4
6 Трговинска школа, Мајаковског бб, Медијана, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.94
7 ОШ "Свети Сава", Гарсија Лорке, бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 17 3.99
8 Лапље Село бб, oпштина Лапље Село, oкруг Косовски Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.91
9 ОШ "Браћа Аксић", Липљан, адреса Липљан бб, Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.96
10 OШ "Ћеле Кула", Радних бригада 28, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 26 3.98
11 Економска школа, Мајаковског 2, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 3.99
12 ОШ "Лела Поповић", Миљковац, Ниш Бисерка Светозаревић 15 3.98
13 ОШ "Лела Поповић", Миљковац, Ниш Бисерка Светозаревић 15 3.94
14 ОШ "Зоран Ђинђић", Брзи Брод, Брзи Брод бб, Нишка Бања Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 3.97
15 ОШ "Душан Радовић", Ђердапска 45, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.98
16 ОШ "Иван Вусовић", Ражањ бб, Ражањ Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 29 3.98
17 ОШ "Угљаре", Угљаре бб, Косово поље Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.99
18 Техничка школа Михаило Петровић Алас, Лоле Рибара 29, Косовска Митровица Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.98
19 Велико Ропотово Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.97
20 ОШ "Стефан Немања" Косовке девојке бб, Ниш, Пантелеј Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.95
21 Средња школа Блаце, Блаце, општина Блаце, нишавски округ Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 3.99
22 Техничка школа Косовска Каменица, Цара Лазара бб, општина Косовска Каменица, округ Kосовскопоморавски Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.99
23 ОШ "Вук Караџић", Витошевац, општина Ражањ, округ Нишавски Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 4
24 ОШ "Милан Ракић", Медошевац, Димитрија Туцовића 50, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.98
25 Средња школа "Прокоповић", Девете бригаде 6, Медијана, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 24 3.99
26 Средња стручна школа Ниш, Београдска 22, Црвени крст, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 29 3.98
27 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Бабушница, Бабушница Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 24 4
28 ОШ "Миладин Митић", Лапље Село бб, Лапље Село, Приштина Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.98
29 OШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 3.98
30 ОШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 25 3.98
31 Угоститељско-туристичка школа, Мајаковског бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.96
32 Гимназија 9.мај, Јеронимова 18, Медијана, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 28 4
33 ОШ "Бранко Радичевић", Габровац, Победе бр.72, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 4
34 ОШ "Вук Караџић", Дољевац, Дољевац Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 4
35 ОШ "Цар Константин", Великотрнавска 4 , Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.99
36 Грађевинска школа "Неимар", Александра Медведева 18, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 29 3.99
37 ОШ "Свети Сава", Племетина бб, општина Обилић, округ косовски Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 27 3.99
38 ОШ "Коле Рашић", Васе Чарапића 8б, Палилула, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 4
39 ОШ "Његош", Панталејска 60, Пантелеј, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 3.99
40 ПУ "Наша Радост", Угљаре бб, Косово поље, Грачаница Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 16 3.96
41 ОШ "Душан Танасковић Срећко", Сићево бб, Нишка Бања Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.98
42 ОШ "Вук Караџић", Моше Пијаде, Бор Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 25 4
43 Туристичка школа Ниш, Мајаковског 2, Медијана Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.99
44 ОШ "Марко Орешковић", Личка 16, Бачки Грачац, Оџаци Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 27 3.96
45 OШ "Топлички хероји", Светосавска 25,Житорађа. Станиша Костадиновић, Миодраг Плавшић 30 3.97
46 ОШ "Топлички хероји". Светосавска 25, Житорађа. Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.94
47 ОШ "Топлички хероји". Светосавска 25, Житорађа. Станиша Костадиновић, Миодраг Плавшић 29 3.99
48 ОШ "Топлички хероји", Светосавска 25, Житорађа, Топлички округ Станиша Костадиновић 15 3.98
49 ОШ „Ђорђе Крстић“ Живка Настића Бабе 12, Београд Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 3.99
50 ОШ"Мирослав Антић", Књажевачка 156, Пантелеј, Ниш Бисерка Светозаревић 15 3.99
51 ОШ"Мирослав Антић", Књажевачка 156, Пантелеј, Ниш Бисерка Светозаревић 15 3.99
52 17.04. онлајн Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 29 3.99
53 Гимназија "Бора Станковић", Вождова 27, Ниш Бисерка Светозаревић 16 3.99
54 Гимназија "Бора Станковић", Вождова 27, Ниш Бисерка Светозаревић 15 3.98
55 ОШ "Бошко Паковљевић Пинки", Стара Пазова Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 24 3.99
56 Стручна школа "Душан Тривунац-Драгош", Сврљиг, Гордане Тодоровић 2, Сврљиг Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 27 4
57 ОШ "Краљ Петар I", Ниш, Палилула Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 25 4
58 Музичка школа Гњилане, Станишор, Косовски округ Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.99
59 Музичка школа Гњилане, Станишор, Косовски округ Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 18 3.97
60 ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина Маја Врачар, Миодраг Плавшић 18 4
61 ОШ "Јастребачки партизани", Мерошина Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 18 3.99

Укупно учесника: 1589 | Просечна оцена: 3.95