Веб алатима до интерактивне наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 418  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Ирина Дамњановић, ВОС Креативно Перо; Никола Антонић, ОШ Сава Керковић, Љиг

Ирина Дамњановић, ВОС Креативно Перо; Никола Антонић, ОШ Сава Керковић, Љиг; Лазар Ранђеловић, Образовно креативни центар, Бор; Невена Николић, Образовно креативни центар, Бор

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду дигиталних наставних материјала и њихову примену у складу са принципима интерактивне наставе.

Оснаживање компетенција наставника за израду интерактивних наставних материјала у различитим веб-алатима. Оспосбљавање наставника за примену веб-алата и дигиталних наставних материјала који подстичу интерактиван однос између ученика и наставника. Подстицање наставника за примену наставних стратегија, метода и облика рада који мотивишу ученике за квалитетно и ефикасно учење. Упознавање наставника са значајем примене мултимедијалних материјала и веб-алата у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Интерактивна настава 2. недеља Мултимедија у настави 3. недеља Интеракција на часу подржана паметним уређајима 4. недеља Програмираним учењем до интерактивне наставе 5. недеља Завршни рад: заједничка настава – презентације Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 12 3.93
2 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 16 3.95
3 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 32 3.97
4 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 22 3.95
5 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 11 3.95
6 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 27 3.99
7 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 28 4
8 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 28 3.97
9 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 38 3.98
10 Ирина Дамњановић, Никола Антонић, Лазар Ранђеловић, Невена Николић 94 3.99
11 Ирина Дамњановић, Лазар Ранђеловић, Невена Николић 88 3.98
12 Ирина Дамњановић, Лазар Ранђеловић, Невена Николић 64 3.98
13 Никола Антонић, Лазар Ранђеловић, Невена Николић 75 3.98
14 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 35 3.98
15 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 12 3.98
16 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 39 3.99
17 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 39 3.97
18 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 16 3.98
19 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 8 3.98
20 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 18 3.99

Укупно учесника: 702 | Просечна оцена: 3.97