Кад је лака геометрија и мерење прија

Каталошки број програма: 375  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Бојана Чернош, магистар дидактичких наука, ОШ „Душан Вукасовић Диоген„, Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић„, Београд; Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Јован Стерија Поповић„ Вршац; Сања Павић–Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија„

Бојана Чернош, магистар дидактичких наука, ОШ „Душан Вукасовић Диоген„, Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић„, Београд; Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, ОШ „Јован Стерија Поповић„ Вршац; Сања Павић–Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Краљица Марија„

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција учитеља да кроз практично-манипулативну методу, егземпларну наставу и реално окружење ученицима приближе математичке садржаје у областима Геометрија и Мерење и мере.

Пружање подршке учитељима да кроз низ специфичних активности (применом практично-манипулативне методе и реалног окружења као стимуланса) својим ученицима омогуће лакше и интересантније усвајање садржаја из области Геометрија и Мерење и мере, са циљем да се побољшају постигнућа ученика и обезбеди трајност, трансфер знања и математичка писменост. Подстицање учитеља да садржаје наведених области суштински повезују са садржајима осталих наставних предмета, као и области унутар самог предмета и да применом наведених метода ученицима олакшају рад, учине га занимљивијим повезујући садржаје предмета Математика (нарочито области Геометрија и Мерење и мере) са различитим животним ситуацијама.

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Развијање математичког мишљења и моторике Дидактичко-методички приступ областима Геометрија и Мерење и мере Реално окружење као стимуланс за интеграцију наставних садржаја у почетној наставни математике Примена у задацима Дискусија и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Сања Павић-Рајак 22 3.94
2 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Бојана Чернош, Катарина Радосављевић 23 4
3 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Катарина Радосављевић, Сања Павић-Рајак 17 3.98
4 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Бојана Чернош, Сања Павић-Рајак 30 3.83
5 Обука се реализује онлајн Бојана Чернош 27 3.92
6 Обука се реализује путем интернета. Бојана Чернош, Сања Павић-Рајак 19 3.93
7 Обука се реализује путем интернета. Бојана Чернош, Сања Павић-Рајак 13 3.98

Укупно учесника: 151 | Просечна оцена: 3.94