Час по мери детета

Каталошки број програма: 218  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш

Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Јачање компетенција наставника за: рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању;примену одговарајућих стилова,стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика; управљање одељењем

Оспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика. Представљање Гарднерове теорије вишеструке интелигенције и њена примена у пракси. Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју. Примена знања стечених на семинару, креирање базе примера добре праксе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Представљање аутора и учесника Законски оквир инклузивног образовања Педагошки профил Пауза Гарднерова теорија вишеструких интелигенција Пауза Стратегије прилагођавања наставе Пауза Израда сценарија за час са видљивим прилагођавањима Евалуација скупа

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Пирот Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.92
2 Гимназија, Лесковац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 12 3.99
3 ОШ " Дубрава" , Ивана Милутиновића бб, Књажевац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 29 3.91
4 Економска школа, Мајаковског бр.8 Ниш Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.89
5 Трговинска школа, Ниш, Мајаковског 2 Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.98
6 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 16 3.93
7 Средња школа,Нушићева 7, Звечан Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 30 3.87
8 ОШ "Радоје Домановић", Светозара Марковића 13, Крагујевац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 14 3.93
9 Техничка школа, ул.Карађорђева 52, Књажевац Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 27 3.74
10 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 24 3.91
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 28 3.9
12 Економска школа Ваљево Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 22 3.96
13 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић 25 3.76

Укупно учесника: 317 | Просечна оцена: 3.9