Како лако до квалитетног учења

Каталошки број програма: 463  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац; Снежана Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац; Јелица Димић, Медицинска школа, Крушевац; Бранислав Рајковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције просветних радника за планирање и праћење резултата учења како би се побољшао квалитет процеса учења.

Упознавање наставника са приступом усмереним на учење којим се олакшава процес учења и поправљају резултати учења. Оснаживање наставника за планирање процеса учења, кроз дефинисање циљева и исхода учења и избора одговарајућих активности учења. Подршка наставницима у праћењу и вредновању резултата учења ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Отварање и добродошлица 2. Приступ усмерен на учење ученика и његов утицај на квалитет учења (90 +15 мин пауза) 3. Планирање и праћење учења ученика (150 + 30 мин пауза) 4. Израда припреме/сценарија за час (120 + 15 мин пауза) 5. Затварање и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V Светлана Алексић, Снежана Рајковић 22 3.93
2 Средња школа Брус, Братиславе Петровић 69 Светлана Алексић, Јелица Димић 18 3.85
3 Средња школа Брус, Братиславе Петровић 37 Светлана Алексић, Јелица Димић 19 3.91
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5 Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 30 3.96
5 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/5 Снежана Рајковић, Јелица Димић, Бранислав Рајковић 30 3.97
6 ОШ ''Ђура Јакшић'' Сумраковац, Бољевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 23 3.97
7 Балетска школа Нови Сад Светлана Алексић, Снежана Рајковић 18 3.95
8 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Светлана Алексић, Снежана Рајковић 27 3.77
9 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Светлана Алексић, Снежана Рајковић 27 3.78
10 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Рајковић, Јелица Димић 28 3.93
11 Техничка школа ''Никола Тесла'' Велика Плана Снежана Рајковић, Јелица Димић 26 3.82
12 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Светлана Алексић, Бранислав Рајковић 23 3.91
13 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица Светлана Алексић, Бранислав Рајковић 23 3.73
14 ОШ ''Љубивоје Бајић'' , Медвеђа Светлана Алексић, Јелица Димић 30 3.88
15 МШ ''Даворин Јенко'' Мишка Крањца 17, Раковица- Београд Светлана Алексић, Јелица Димић 22 3.78
16 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Рајковић, Бранислав Рајковић 17 4
17 ЦСУ Крушеавац, Балканска 63/V, Крушевац Светлана Алексић, Јелица Димић 18 4
18 Центар за стручно усавршавање Шабац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 23 3.94
19 ОШ ''Јан Амос Коменски'', Кулпин Снежана Рајковић, Бранислав Рајковић 27 3.95
20 ОШ ''Петар Тасић'', Влајкова 24, 16000 Лесковац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.93

Укупно учесника: 481 | Просечна оцена: 3.9