ИНФОРМАТИЧКЕ МРВИЦЕ

Каталошки број програма: 457  

Не

Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Јелена Анђелковић, anjelena@gu.ni.rs, 018202300, 0695146170,

Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког обр., Основна школа Мирослав Антић, Ниш

Веселинка Станковић, дипломирани математичар, ОШ Десанка Максимовић; Валентина Вељковић Николић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Десанка Максимовић, Ниш; Младен Јовановић, дипломирани професор техничког обр., Основна школа Мирослав Антић, Ниш

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање наставника за: примену разноврсних информатичких алата, формирање електронске педагошке документације у циљу праћења и вредновања ученика, као и сопственог професионалног развоја и планирања стручног усавршавања.

Истицање значаја континуираног праћења сопственог рада и планирања личног професионалног развоја у складу са актуелним законским оквиром. Упознавање са значењем термина, садржајем и организацијом потфолија. Израда и употреба портфолија за наставнике и ученике коришћењем дигиталне бележнице. Употреба информатичких платформи за израду електронских тестова, квизова и укрштеница за стално праћење постигнућа и напредовање ученика. Постављање електронских наставних материјала на интернет који омогућавају квалитетнију комуникацију, сарадњу и бољу размену информација између ученика, наставника и родитеља

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. дан Представљање аутора и учесника Правилник о оцењивању ученика и Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника Портфолио Дигитална бележница ПАУЗА Едмодо ПАУЗА HotPotatoes Пауза Евалуација скупа

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику