Програмски пакет LaTeX за припрему наставних материјала из математике

Каталошки број програма: 361  

Не

Универзитет Метрополитан, Тадеуша Кошћушка 63, Београд, info@metropolitan.ac.rs, 0112030885, 0692030885, 0112030628

Бојана Требињац, bojana.trebinjac@metropolitan.ac.rs, 0692030885, 0637656910,

Рале Николић, доктор математичких наука, Универзитет Метрополитан, Београд

Рале Николић, доктор математичких наука, Универзитет Метрополитан, Београд; Душан Симјановић, мастер математичар, Универзитет Метрополитан, Београд; Александра Стевановић, мастер математичар, Универзитет Метрополитан, Београд

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подстицање професора да овладају LaTeX и користе га за припрему наставних материјала, писање стручних и научних радова. Ојачавање професионалног капацитета професора и подизање нивоа њихове информатичке писмености. Осавремењавање наставног процеса.

Обука професора математике за самостално коришћење софтверског пакета LaTeX како у процесу припреме, тако и у процесу презентације градива ученицима. На овај начин се може повећати визуелизација наставног градива које се излаже. Професори, након ове обуке, ће бити у могућности да своје стручне и научне радове пишу у форми коју већина издавача захтева. Такође, биће указано на могућностима примене LaTeX-a за учење на даљину.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. дан Пленарно предавање Пауза Основна знања за рад у LaTeX-у Пауза Провера стеченог знања полазника Анализа успешности рада и корекција учињених грешака Пауза Основна знања за рад у Beamer-у Пауза Провера стеченог знања полазника за рад у Beamer-у Анализа успешности рада у Beamer-у и корекција учињених грешака

30

дана: 1
бодова: 8

1.300,00 динара по полазнику