Одељенски старешина у савременој школи

Каталошки број програма: 53  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Славица Симић, мастер психологије, ОШ Нада Матић, Ужице; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ Душан Јерковић; Маријана Симовић Алексић, дипломирани психолог, Техничка школа, Ужице; Милка Павловић, дипломирани психолог, Уметничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, ОШ Нада Матић, Ужице; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ Алекса Дејовић, Севојно/Ужице

Славица Симић, мастер психологије, ОШ Нада Матић, Ужице; Весна Ешпек Дебељевић, професор педагогије и психологије, ОШ Прва основна школа краља Петра II, Ужице; Дивна Марковић, професор педагогије и психологије, ОШ Душан Јерковић; Маријана Симовић Алексић, дипломирани психолог, Техничка школа, Ужице; Милка Павловић, дипломирани психолог, Уметничка школа, Ужице; Севда Рамовић, дипломирани педагог, ОШ Нада Матић, Ужице; Радица Благојевић-Радовановић, дипломирани психолог, ОШ Алекса Дејовић, Севојно/Ужице

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање васпитних компетенција одељенског старешине и наставника за примену ефикасних поступака у превенцији и решавању развојних и проблема који на било који начин угрожавају права ученика на подстицајно и безбедно окружење.

- Познавање подручја рада и улога одељењског старешине у креирању подстицајне и безбедне климе у одељењу и школи; - Развијање вештина за превенцију и интервенцију прилоком решавања проблема који угрожавају развој и безбедност у школској средини, а кроз рад са ученицима и сарадњу са колегама, родитељима и локалном средином; - Препознавање и употреба индикатора за вредновање и самовредновање у циљу побољшања рада; - Примена сазнања кроз практичан рад у подручју превенције случајева насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања и/или одговарајуће интервенције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Подручја рада и значај улога ОС у формирању подстицајног и безбедног окружења Рад ОС са ученицима – подстицање развоја, формирање ОЗ, решавање проблема, ОС као модел 2. дан Сарадња са колективом школе у обезбеђивању подстицајне и безбедне средине за учење и развој Сарадња са родитељима у обезбеђивању подстицајне и безбедне средине за учење и развој Самовредновање и вредновање рада одељенског старешине Договор о самосталном раду и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Јовановић Змај" Сурдулица Маријана Симовић Алексић, Севда Рамовић 29 3.97
2 ОШ Свети Сава - Пријепоље Весна Ешпек Дебељевић, Дивна Марковић 30 3.95
3 Техничка школа - Власотинце Милка Павловић, Севда Рамовић 30 3.96

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.96