Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања

Каталошки број програма: 44  

Не

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој, Владе Зечевића 18/12, 15300 Лозница, office@habitus.rs, 063353625, ,

Мирко Марковић, profmirko@gmail.com, 015893006, 0643989720,

Мирко Марковић, Гимназија Вук Караџић, Лозница; Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче

Мирко Марковић, Гимназија Вук Караџић Лозница; Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Биљана Ђорђевић, професор српског језика и књижевности, Економска школа Ђука Динић

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за креирање и примену свеобухватних програма у области каријерног вођења и саветовања заснованих на реалним потребама ученика основних и средњих школа.

Упознати учеснике са: основним теоријским поставкама у вези са модерним појмом каријере и факторима који утичу на избор и развој каријере, компетенцијама наставника и стручних сарадника које су потребне за рад са ученицима у области каријерног вођења и саветовања (КВиС) и значајем формирања тимова за КВиС у средњој школи и професионалну оријентацију (ПО) у основној школи; Оспособити учеснике за креирање и примену програма КВиС релевантних за избор и развој каријере ученика кроз: израду и примену активности КВиС (индивидуалних разговора, реалних сусрета и искуствених радионица), планирање сарадње са родитељима, коришћење дигиталних ресурса, уз уважавање специфичности школе/локалне средине

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Модерно схватање појма каријере Пауза Компетенције наставника и стручних сарадника – каријерних практичара Пауза за ручак Активности каријерног вођења и саветовања 2. дан Искуствене радионице – анализа сценарија и препоруке Пауза Школа и родитељи у процесу КВиС Пауза за ручак Дигитална и ресурсна база Креирање предлога програма КВиС на нивоу школе/локалне заједнице

30

дана: 2
бодова: 16

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Петар Тасић" Лешница Мирко Марковић, Мирјана Николић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99