Репродуктивно здравље младих – шта добар наставник треба да зна

Каталошки број програма: 255  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Ана Мијатовић Ристовић, доктор медицине специјалиста гинекологије, Дом здравља Ужице; Душица Ристовић, дипломирани биолог, Ужичка гимназија и Економска школа Ужице

Ана Мијатовић Ристовић, доктор медицине специјалиста гинекологије, Дом здравља Ужице; Душица Ристовић, дипломирани биолог, Ужичка гимназија и Економска школа Ужице

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање компетенција наставника, васпитача у домовима ученика, стручних сарадника и директора, за васпитни рад са младима у области очувања репродуктивног здравља, кроз развијање вештина за препознавање здравствених ризика и јачања васпитне улоге

Подизање нивоа знања о правилном полном сазревању деце. Разумевање савремених животних услова и како се они рефлектују на репродуктивно здравље младих. Упознавање са статистичким подацима о стању репродуктивног здравља младих и примери из праксе. Разоткривање заблуда о полно преносивим болестима. Обука наставника, васпитача у домовима ученика, стручних сарадника и директора за саветодаван рад са младима у циљу развијања свести о ризицима и значају очувања репродуктивног здравља ради каснијег родитељства.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Фазе полног сазревања деце Азбука контрацепције Полно преносиве болести Значај очувања репродуктивног здравља младих

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у обрзовању Ужице Ана Мијатовић Ристовић, Душица Ристовић 22 3.99

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.99