Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави

Каталошки број програма: 987  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Дубравка Томић, доктор наука о драмским уметностима, ОШ Лаза Костић

Дубравка Томић, доктор наука о драмским уметностима, ОШ Лаза Костић; Ана Маравић, професор разредне наставе, ОШ Јован Дучић, Београд; Бранислава Ђого, професор разредне наставе, ОШ Јован Дучић, Београд; Весна Миленковић, дипломирани музиколог, ОШ Свети Сава, Пожаревац

уметности

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

стицање знања из области драмских уметности у одељењској, школској приредби – раду на сценарију огледног – угледног часа.

- драматуршко-редитељски поступак у стварању јединственог сценарија за приредбу – угледни час - Рад на снимању – стварању тонског записа (употреба савремених аудио средстава, упућивање на програме у којима је могуће снимати тонски запис). - Школска приредба као начин промовисања успешног рада наставника у одељењу, стварање динамичне и савремене од класичне одељењске приредбе. - На практичном примеру приредбе и радио- драме увидети могућност реализације истог.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. дан Увод и историјски развој радио-драме Историјски развој школске приредбе Драматуршко-редитељски поступак Снимамо радио-драму и музику за представу

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Мерошина, ОШ "Јастребачки партизани" Дубравка Томић, Ана Маравић 20 3.74
2 Ниш, ОШ "Свети Сава" Дубравка Томић, Весна Миленковић 30 3.96
3 Лебане, ОШ "Радован Ковачевић - Максим" Дубравка Томић, Ана Маравић 26 3.94
4 Мерошина, ОШ "Јастребачки партизани" Дубравка Томић, Ана Маравић 20 3.8

Укупно учесника: 96 | Просечна оцена: 3.86