МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 483  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889,

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; асист. др Наташа Николић, доктор педагошких наука - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Сенић Ружић, дипломирани педагог - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних модела рада у настави, као и за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

- Оспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења и сазнавања у настави, - Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави, - Оспособљавање наставника за овладавањем различитим облицима ефикасне интеракције у настави и учењу, - Оспособљавање наставника за подршку ученицима у овладавању продуктивним и ефикасним моделима учења, - Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и сазнавању ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Креирање подстицајне климе за учење и сазнавање у настави Проблемски оријентисана настава и учење путем открића Развијање компетенција разумевања и закључивања код ученика Паузе 2. дан Модели диференцираног рада у настави Кооперативно учење, групни рад и партнерски рад Паузе

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 60.270,00 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 2.009,00 динара. На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза и смештаја за реализаторе семинара (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пирот Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3
2 ОШ ''Ћеле Кула'', Ниш, Радних бригада 28 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3
3 Средња школа " Ђура Јакшић", Рача Крагујевачка Радован Антонијевић, Наташа Николић 26 3.3
4 ОШ ''Братство-јединство'', Бездан Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.88
5 ЕТШ ''Стари Град'', Високог Стевана 37, Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.69
6 Техничка школа ''Дрво-арт'', Цара Душана 63, Београд Радован Антонијевић, Наташа Николић 22 3.75
7 ОШ ''Јован Ристић'', Беле Бартока 48а, Борча Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.92
8 Техничка школа ''Прота Стеван Димитријевић'', Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.55
9 Гимназија ''Стеван Јаковљевић'', Михајла Михајловића бб, Власотинце Радован Антонијевић, Наташа Николић 27 3.86
10 Средња школа ''22. октобар'', Николе Тесле 78, Жабаљ Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.9
11 Крепољин, ОШ ''Јован Шербановић'', Цара Лазара 84 Радован Антонијевић, Наташа Николић 27 3.97
12 ОШ ''Миша Живановић'', Средњево Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.89
13 Прокупље, Техничка школа ''15. мај'', Ратка Павловића 194 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.85
14 Ниш, Гимназија ''9. мај'', Јеронимова 18 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.77
15 Ниш, Гимназија ''9. мај'', Јеронимова 18 Радован Антонијевић, Наташа Николић 24 3.85
16 ЕУШ ''Слободан Минић'', Јосифа Панчића 3, Аранђеловац Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3.51

Укупно учесника: 455 | Просечна оцена: 3.67