ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Каталошки број програма: 14  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Слободан Малушић, специјалиста педагогије

Слободан Малушић, специјалиста педагогије; Милка Бошков, професор педагогије, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Зорица Панић, дипломорани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање компетенција наставника за успешно решавање васпитних проблема ученика путем стицања адекватних знања, вештина, техника и повећања осетљивости за рад са ученицима који показују проблеме у понашању.

Препознавање и процена сложености васпитних проблема ученика. Упознавање наставника са корацима, принципима и развијање вештина решавања васпитних проблема ученика. Повећање компетенције за појачани васпитни рад са учеником, групом, одељењем. Тимско решавање проблема у спречавању вршњачког насиља, злостављања и занемаривања ученика. Оснаживање наставника да стекну и успоставе међусобно поверење са ученицима и родитељима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске ликовне)

1. дан Проблеми васпитања ученика Поступци и начини васпитног рада са ученицима –кораци Васпитни проблеми ученика од 1. до 4. разреда основне школе или 1. и 2. разреда средње школе 2. дан Решавање конфликата – поступци Међусобно поверење ученика и наставника Васпитни проблеми ученика од 5. до 8. разреда основне школе или 3. и 4. разреда средње школе Заједнички проблеми ученика, наставника и родитеља

30

дана: 2
бодова: 16

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Слободан Малушић, Милка Бошков 30 3.75
2 ОШ "Маршал Тито", Трг ослобођења 22, Падина Слободан Малушић, Милка Бошков 30 3.96
3 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска бб, Рума Слободан Малушић, Зорица Панић 30 3.9
4 ОШ "Дражевац", Дражевац 146, Дражевац Слободан Малушић, Милка Бошков 29 3.73
5 ОШ "Свети Сава", Тозе Марковића 26, Стајићево Слободан Малушић, Милка Бошков 30 3.91
6 ОШ "Братство", Маршала Тита 90, Арадац Слободан Малушић, Милка Бошков 26 3.96
7 Школа за основно образовање одраслих "Ђуро Салај", Немањина 28, Београд Слободан Малушић, Зорица Панић 30 3.95
8 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Слободан Малушић, Милка Бошков 25 3.97
9 Школа за основно и средње образовање "Младост", Косте Абрашевића 40, Пирот Слободан Малушић, Зорица Панић 30 3.95
10 ОШ "Душан Вукасовић Диоген", 11.октобар 36, Бечмен Слободан Малушић, Милка Бошков 29 3.94
11 ОШ "Свети Сава", Стевана Филиповића 10, Велики Црљени Слободан Малушић, Милка Бошков 30 3.86
12 ОШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина 66, Крагујевац Слободан Малушић, Милка Бошков 19 3.95
13 Техничка школа Апатин, Пригревачка 72, Апатин Слободан Малушић, Зорица Панић 26 3.89

Укупно учесника: 364 | Просечна оцена: 3.9